Chystáme možnost etického investování, Eva Hauserová

Náš spolek Permakultura (CS) plánuje vydávání kvalitních překladových i původních publikací o permakultuře, tak abychom na českém trhu měli dostatek permakulturní literatury v našem jazyce. Abychom se do toho mohli pustit, napadlo nás poskytnout našim příznivcům možnost etického investování. 

Něco takového totiž v našem domácím prostředí citelně chybí. Pokud máme peníze uložené v bance, dostaneme za ně velmi nízký úrok (což je z permakulturního hlediska vlastně v pořádku, protože nefandíme exponencielní koncentraci kapitálu prostřednictvím uměle zvyšovaných zisků a úroků z úroků), a také nemáme žádný vliv na to, do čeho je banka investuje.

 

Naši investoři budou přesně vědět, jak s jejich penězi nakládáme, všechno bude zcela transparentní.

V současnosti pracujeme na přesných pravidlech tohoto projektu a také na smlouvě, kterou s každým investorem uzavřeme.

 

A co se chystáme vydat?

1. Aranya, Permaculture Design Step by Step (Permakulturní design krok za krokem)

Velmi šikovná příručka zkušeného britského designéra, kde jsou shrnuty a názorně ilustrovány základní postupy permakulturního designu.

 

2. ve spolupráci s nakladatelstvím Dharmagaia:

Toby Hemenway, Gaia's Garden (zahrada Gaii) - základní, velmi populární kniha o tom, jak proměnit svůj pozemek v rajskou zahradu a současně změnit celý svůj život tak, aby byl harmoničtější, smysluplnější a měl blíž k přírodě.

Tomas Remiarz, Forest Gardening in Practice (Lesní zahrady v praxi) – dlouho očekávaná kniha britského lektora, který učí kurzy i v ČR, o konkrétních britských projektech lesních zahrad nejrůznějšího typu. Kniha je velmi inspirativní a uvádí příklady nejen zahradních, ale také sociálních a komunitních řešení.

 

Chcete se do našeho chystaného projektu zapojit jako investoři, nebo jako členové pracovní skupiny?

Pište na predseda@permakulturacs.cz. (Jen upozorňujeme, že během listopadu může být naše reakce na vaše maily opožděná, ale v prosinci se to zase spraví.)

 

 

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás