Konference Permakulturní farma 18.-.19. listopadu 2017, Ivana Mertová

Naše zatím poslední konference s názvem Permakulturní farma se konala o víkendu 18.-.19. listopadu 2017 na Toulcově dvoře v Praze. Téma konference bylo dáno mimo jiné mezinárodním projektem se stejným tématem, kde byla naše organizace partnerem. 

Úvodní slovo měla Katka Horáčková, která představila program konference a také ji po oba dny moderovala.
Denisa Tomášková, designérka a lektorka permakultury, mluvila o tom, jaký je rozdíl mezi klasickou a permakulturní farmou.
Zuzana Špaková představila svoji diplomovou práci, ve které zkoumala, jak hospodaří permakulturní farmy u nás i mimo Českou republiku.
Tomáš Franěk z farmy Jagava přinesl zkušenosti ze 40hektarové farmy.
František Matoušek měl příspěvek o svém způsobu hospodaření bez orání, kdy zpracovává půdu jen mělce, přesto získává jak výnosy, tak i zkvalitňuje půdu. Součástí jeho příspěvku bylo promítnutí dokumentu Nedej se – Půda na zabití.
Sobotní odpolední program zahájil Bohdan Lojka z Českého spolku pro agrolesnictví.
Šárka Krčílková představila KPZ Cooland a dozvěděli jsme se také, co je k založení a úspěšnému fungování KPZ potřeba.
Vojta Veselý představil síť dobrovolníků na farmách, která spojuje na jedné straně farmáře, na druhé straně dobrovolníky se zájmem o ekologické hospodaření a o práci na farmě.
Hynek Hruška z farmy pod Dračím kamenem kousek od Liberce vyprávěl o hospodaření na rodinné farmě, která není zaměřena na produkci pro zákazníky, ale spíš na to, aby se postarala o své stálé obyvatele.
Denisa Tomášková vedla praktický workshop o vodě na pozemku, tedy o tom, jak ji zachytávat, zpomalit a zadržet na pozemku co nejefektivněji.
Sobotní program jsme zakončili promítáním filmů, samozřejmě s ekologicko-permakulturní tématikou.
Nedělní program zahájila Adéla Hrubá s ochutnávkou metody Dragon Dreaming, která je určena k efektivní práci ve skupinách. Sesedli jsme se do kroužku a dali si určitý čas na uvědomění si přítomného okamžiku, toho, kde jsme a co se právě chystáme dělat.
V dalším příspěvku jsme se vrátili v čase a připomněli jsme si akce a aktivity, kterých jsme se zúčastnili. Bohužel tu byla i jedna velmi smutná událost, opustila nás Hela Vlašínová, úžasná osobnost, na kterou všichni, kdo ji znali, vzpomínají s láskou a úctou.
Dalším bodem programu byl křest naší nové publikace z edice Klíč k soběstačnosti na téma Permakulturní farma. Tu si můžete koupit v našem eshopu.
Alena Malíková představila aktivity Nadace pro půdu a promítla nám úplně nový film Hospodářem v krajině.
Adéle Hrubá představila mezinárodní projekt Děti v permakultuře a pozvala nás na závěrečnou konferenci tohoto projektu, která se bude konat příští rok v květnu na Toulcově dvoře v Praze.
Odpoledne jsme představili některé z nových projektů, které se tento rok objevily na naší mapě ukázkových permakulturních projektů: Rozmarýnek Brno, slaměný dům a zahrada ve svahu Honzy Froňka, hospodářství Za buky.
Letošní konferenci považujeme za velmi úspěšnou akci, dík za to patří také týmu dobrovolníků, bez kterých bychom takovou akci vůbec nebyli schopni zvládnout.
Těšíme se na shledanou opět příští rok v listopadu na naší další konferenci.

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás