News

On July 6 - 13 we are co-organizing an international conference on "Permaculture for farmers", focusing on application of permaculture on farms of Central Europe. 

The conference is sponsored by a Visegrad grant (see  http://visegradfund.org/ ), will be held in Hungary and it includes also a bus excursion to 3 Czech, 2 Slovak and 1 Hungarian farm or agriculture projects with permaculture elements. On its organization we cooperate with Ukrainian, Polish, Hungarian and Slovak permaculturists and permaculture associations. We are still working on the programme of the event but you can already find many details and also make your registration here: http://visegrad.permakultura.sk

For 2017, our Academy of Permaculture is preparing two international courses in English: a Course of Sociocracy (May) and a Workshop of Advanced Design (September). See the section "Courses" in the English section of our website.

Though the leading language of most of our events is Czech, you are welcome to participate. Most of us communicate also in English. Write to predseda@permakulturacs.cz!

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás