Valné shromáždění 2017, Eva Hauserová

V soboru 18. února jsme se sešli na řádné valné hromadě. Bavili jsme se hlavně o plánech našeho spolku na tento rok.

Členové naší organizace od nás brzy dostanou podrobný zápis, jehož součástí bude i strategický plán na rok 2017 a částečně 2018. Odhlasovali jsme několik úprav vnitřního řádu, který doplňuje naše stanovy. Aktuální vnitřní řád je ke stažení na tomto webu v sekci "Organizace". Do naší rady přibyla hospodářka Jitka Nováková - jsme moc rádi a srdečně ji vitáme! 

Dále jsme se rozhodli uspořádat zvláštní workshop na téma "naše vize, cíle a poslání", protože vnějším pozorovatelům (kteří nejsou ponořeni do naší činnosti) nejsou tyto věci někdy dost jasné, neškodilo by je nějak úderně a přehledně vyjádřit navenek, a nakonec i nám samotným budou ujasněné vize velmi pomáhat! Setkání na toto téma se uskuteční v sobotu 25. března, kdy se sejdeme u stánku Kokozy (tam budeme pomáhat a zároveň propagovat permakulturu) a v 18 se přesuneme do studia ALTA, kde se budeme o našich vizích bavit.   

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás