Žížalí věž podle Geoffa Lawtona

Následující návod a inspirační obrázek jsme převzali z článku světoznámého permakulturního lektora Geoffa Lawtona.

Autor propaguje chov kalifornských žížal a nabízí jednoduchý způsob, jak pro tato zvířátka zřídit obydlí, tedy kompostér, prakticky zdarma a bez velké časové investice. Navrhuje takovou žížalí věž „zasadit“ na zahradu, kde nám bude zúrodňovat půdu. V našem klimatu by kalifornské žížaly nepřežily zimu a našim domácím žížalám bohatě stačí, když budeme odkládat kuchyňské zbytky spolu s další organickou hmotou ze zahrady do běžného kompostéru, zřízeného třeba ze starých palet, nebo můžeme zakládat malé „ploché komposty“ přímo uprostřed záhonků, kde pěstujeme rostliny náročné na živiny (třeba tykve). Žížaly se do těchto kompostů nastěhují samy.

Kalifornské žížaly se živí kuchyňským odpadem a špatně snášejí, když jim do substrátu přidáte zahradní zeminu. Proto bude asi lepší, když Lawtonův nápad využijete pro domovní kompostér a vsadíte ho do nějakého truhlíku. V tom můžete pěstovat rostliny náročné na výživu, a pokud pod ním bude miska, můžete z ní stáčet žížalí čaj, což je cenné tekuté hnojivo.

Potřebujete:
• PVC trubku (pouze potravinářská kvalita) nebo betonovou rouru, průměr 12 a více centimetrů, původní doporučená délka do zvýšeného záhonu 0,6 až 1,2 m, do truhlíku volte trubku přiměřeně kratší,
• lopat
ku,
• vrtačk
u (volitelné),
násadu žížal (alespoň 50),
• pytel hnoje (jakýkoli typ),
• organický materiál ke kompostování – zbytky ovoce a zeleniny, zahradní odřezky apod.,
• něco na zakrytí horní části věže – skvěle se na to hodí květináč.

Postup práce:
1. Pokud se rozhodnete pro potravinářskou PVC trubku a máte vrtačku, vyvrtejte v její dolní polovině několik otvorů. I když to není nezbytně nutné, může to usnadnit pronikání kompostově žížalích dobrot z věže do půdy.

2. Věž je nutné umístit do půdy ve svislé poloze a dostatečně hluboko, aby byla zcela stabilní (upěchujte půdu kolem věže, ale ne uvnitř). Místo pro věž vyberte tak, abyste k ní měli dobrý přístup, protože do ní budete často přidávat další organické dobroty.

3. Zhruba polovinu věže naplňte hnojem – množství bude samozřejmě záviset na velikosti trubky.

4. Přidejte žížaly.

5. Přidávejte organický materiál.

6. Věž mějte zakrytou květináčem nebo něčím podobným, kvůli udržení vlhkosti.

Údržba je jednoduchá. Alespoň jednou za pár dní dopřejte žížalám trochu zeleninových zbytků, posekanou trávu nebo i vlhký karton či rozstříhané noviny a udržujte obsah věže mírně vlhký. V závislosti na množství potravy se budou rozmnožovat a brzy jich budete mít dost na založení další věže (pokud ji budete potřebovat).

Zdroj: http://www.geofflawtononline.com/2016/03/02/how-to-build-a-worm-tower/

Originál přeložil Václav Čermák

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás