Úplný kurz permakulturního designu, Praha, Eva Hauserová

Od ledna do května pořádáme v pražské Stanici přírodovědců pětivíkendový Úplný kurz permakulturního designu (PDC, Permaculture Design Certificate).

 Lektorky Denisa Tomášková, Katka Horáčková a taky (v menší míře) já. Báječně namíchaná komunita třiadvaceti studentů, inspirativní prostředí s členitým pozemkem, certifikovanou přírodní zahradou, velkými skleníky a nejrůznějšími chovanými zvířátky včetně varanů a krokodýlů. Atmosféra zvídavosti a nadšení.

V květnu 2017 kurz úspěšně skončil, několik absolventů je tak nadšeno permakulturou, že se rovnou přihlásili do naší organizace. Další podobný kurz určitě uspořádáme počátkem roku 2018, nebo ještě trošku dříve, od zimy 2017-18.

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás