Projekt Děti v permakultuře, Adéla Hrubá

Reportáž Adély Hrubé z mezinárodního setkání týmu projektu "Children in Permaculture" v Rumunsku. Zapojit se můžete i vy! 

23. – 29. května proběhlo v rumunské vísce Moeciu de Jos již 5. pracovní setkání týmu „Children in Permaculture“ (CiP). CiP je mezinárodní projekt podpořený vzdělávacím programem Erasmus+, jehož cílem je vyvinout materiály, které umožní předávat permakulturu dětem. Na projektu spolupracují organizace z 5 evropských států - Velké Británie, Itálie, Slovinska, Rumunska a České republiky. Vedoucím partnerem projektu je Permakulturní asociace ve Velké Británii. Partnerskou organizací z Čech je Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia (www.cegv-cassiopeia.cz).

Jádro pracovního týmu v tuto chvíli tvoří 15 lidí, kteří intenzivně pracují na výstupech projektu. Výstupy jsou rozmanité a zahrnují místní, národní i mezinárodní akce (např. dvoudenní vzdělávací seminář pro pedagogy nebo mezinárodní konferenci, která proběhne v ČR v květnu 2018), krátký film, permakulturní kurikulum pro děti od 3 do 6 a od 7 do 12 let, výukové plány a on-line databázi aktivit, kterou mohou využít jak pedagogové, tak rodiče, tištěný manuál a další zdroje. Veškeré výstupy jsou postupně umísťovány na webové stránky www.childreninpermaculture.com, kde jsou volně ke stažení. V tuto chvíli je k dispozici soupis existujících zdrojů, jak sdílet permakulturu s dětmi (Survey of Resources) a případové studie (Case Studies). V těch můžete čerpat inspiraci, jak v různých státech úspěšně realizují permakulturní vzdělávání s dětmi.

Rumunské setkání proběhlo těsně po skončení velké výměnné akce, kdy v rámci projektu děti ze skotské školy v Gatehouse of Fleet, která do velké míry integrovala permakulturu do svých školních osnov, strávily 6 dnů s dětmi v rumunské vísce Panatau, kde se hospodaří tradičně na malých políčkách za použití hospodářských zvířat. Děti i dospělí byli nadšeni ze vzájemného poznávání svých kultur, rumunské pohostinnosti, přírody i nejrůznějších praktických venkovních aktivit.

Na následném pracovním setkání týmu CiP se nás v Rumunsku sešlo 13 dospělých a 3 děti. Tým při práci využívá systém sociokracie, který nám pomáhá, abychom byli efektivní a dobře organizovaní. Využíváme i jiné nástroje tzv. sociální permakultury, např. metodu Dragon Dreaming.

Tříletý projekt je nyní přesně v půli, proto jsme věnovali čas ohlédnutí zpět, evaluaci projektu a vytipování silných i slabých stránek, strategiím na zlepšení i plánům do budoucna. Projekt již nyní vzbudil velkou odezvu, např. případové studie si během několika prvních dnů stáhlo několik tisíc lidí. V současné době také vzniká navazující projekt „Youth in Permaculture“, který se bude věnovat věkové skupině od 12 do 26 let, a kde se nyní zformovalo pevné jádro hlavního týmu a partnerských organizací.

Jeden z pracovních týmů projektu, tzv. „Content Circle“, v Rumunsku intenzivně pracoval na dokončení permakultrurního kurikula pro děti, metodice i výukových lekcích a aktivitách pro děti. Ty jsou nyní ve fázi testování, a pokud pracujete se skupinou dětí, jste znalí angličtiny a máte možnost je otestovat a následně poskytnout zpětnou vazbu, přivítáme vás rádi v našem týmu dobrovolníků. Můžete se však podílet např. i na překladech jednotlivých výstupů do českého jazyka nebo na organizaci mezinárodní konference. Pokud se chcete jakýmkoli způsobem zapojit, vyplňte formulář zde: http://www.childreninpermaculture.com/index.php/menu-engage, nebo kontaktujte přímo koordinátorku projektu v ČR Terezu Velehradskou: velehradska@cegv-cassiopeia.cz. Projekt má svůj profil na Facebooku a každého čtvrt roku vydává newsletter. Pokud chcete vědět, co se v něm aktuálně děje, můžete se zaregistrovat na webových stránkách k jeho odběru. „Children in Permaculture“ je velice inspirativní a přínosný projekt a napojit se na mezinárodní permakulturní komunitu rozhodně stojí za to!

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás