Konference Permakulturní farma 18.-.19. listopadu 2017, Ivana Mertová

Naše zatím poslední konference s názvem Permakulturní farma se konala o víkendu 18.-.19. listopadu 2017 na Toulcově dvoře v Praze. Téma konference bylo dáno mimo jiné mezinárodním projektem se stejným tématem, kde byla naše organizace partnerem. 

Naše pravidelná konference s názvem Permakulturní farma se konala o víkendu 18.-19. listopadu 2017 na Toulcově dvoře v Praze. Téma konference bylo vybráno stejné jako název mezinárodního projektu, kde byla naše organizace partnerem, a také dalším dílem edice Klíče k soběstačnosti - tématické publikace vycházející 2 x ročně.
Úvodní slovo měla Katka Horáčková, která představila program konference a také ji po oba dny moderovala.
Denisa Tomášková, designérka a lektorka permakultury, mluvila o tom, jaký je rozdíl mezi klasickou a permakulturní farmou
Zuzana Špaková představila svoji diplomovou práci, ve které zkoumala, jak hospodaří permakulturní farmy u nás i mimo Českou republiku.
Tomáš Franěk z farmy Jagava přinesl zkušenosti ze 40hektarové farmy.
František Matoušek měl příspěvek o svém způsobu hospodaření bez orání, kdy zpracovává půdu jen mělce, zapravuje posklizňové zbytky a díky tomu získává jak výnosy, tak i zkvalitňuje půdu. Součástí jeho příspěvku bylo promítnutí dokumentu Nedej se – Půda na zabití.
Sobotní odpolední program zahájil Bohdan Lojka z Českého spolku pro agrolesnictví, jeho přednášku lze shlédnout na webu Akademie soběstačnosti.
Šárka Krčílková představila KPZ Cooland a dozvěděli jsme se také, co je k založení a úspěšnému fungování Komunitou podporovaného zeměděsltví potřeba.
Vojta Veselý představil jednak, co je sociální zemědělství a také WWOOF.CZ - síť dobrovolníků na farmách, která spojuje na jedné straně farmáře, na druhé straně dobrovolníky se zájmem o ekologické hospodaření a o práci na farmě.
Hynek Hruška z farmy pod Dračím kamenem kousek od Liberce vyprávěl o hospodaření na rodinné farmě, která není zaměřena na produkci pro zákazníky, ale spíš na to, aby se postarala o své stálé obyvatele.
Praktické odpoledne pokračovalo s Denisou Tomáškovou, která vedla praktický workshop o vodě na pozemku, tedy o tom, jak ji zachytávat, zpomalit a zadržet na pozemku co nejefektivněji.
Sobotní program jsme zakončili promítáním filmů, samozřejmě s ekologicko-permakulturní tématikou.

Nedělní program zahájila Adéla Hrubá s ochutnávkou metody Dragon Dreaming, která je určena k efektivní práci ve skupinách. Sesedli jsme se do kroužku a dali si určitý čas na uvědomění si přítomného okamžiku, toho, kde jsme a co se právě chystáme dělat. Takové a další podobné podpůrné metody se používají pod názvem "sociální permakultura" - neboli permakultura pro lidi.

V dalším příspěvku jsme si připomněli akce a aktivity, kterých jsme se jako Permakultura CS zúčastnili v uplynulém roce 2017. Kromě festivalů, přednášek, kurzů a veletrhů, to byla bohužel i jedna velmi smutná událost, opustila nás Hela Vlašínová, úžasná osobnost, na kterou všichni, kdo ji znali, vzpomínají s láskou a úctou.

Dalším bodem programu bylo představení naší nové publikace z edice Klíč k soběstačnosti na téma Permakulturní farma. Tu si můžete koupit v našem eshopu.
Alena Malíková představila aktivity Nadace pro půdu a promítla nám úplně nový film Hospodářem v krajině, na jehož přípravě se také podílela a přispěla vyprávěním o jeho vzniku.

Adéla Hrubá představila mezinárodní projekt Děti v permakultuře a pozvala nás na závěrečnou konferenci tohoto projektu, která se bude konat v květnu 2018 na Toulcově dvoře v Praze. Odkaz

Nedělní odpoledne patřilo Síti ukázkových permakulturních projektů - představili jsme některé z nových projektů, které se tento rok objevily na naší mapě: Rozmarýnek Brno, slaměný dům a zahrada ve svahu Honzy Froňka, hospodářství Za buky

Během celé konference panovala příjemná přátelská atmosféra, zajisté také díky společnému a vzájemnému stolu hojnosti, na který přinesli dobroty k ochutnání jak organizátoři, tak návštěvníci. Mnozí si přinesli vlastní hrneček, do které jsme vařili různé čaje a kávy.... všem patří poděkování, stejně jako týmu dobrovolníků, bez kterých bychom takovou akci vůbec nebyli schopni zvládnout. V nabídce byli také zavařeniny k zakoupení, semínka a samozřejmě široká paleta publikací z našeho e-shopu.

Děkujeme !
A těšíme se na shledanou opět v listopadu na další konferenci, termín je 17. - 8. 11. 2018 !

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás