Sítě ukázkových permakulturních projektů v zemích Evropy, Eva Hauserová

Dne 25. února se v Užhorodu konala ukrajinská permakulturní konvergence, spojená s mezinárodní konferencí o sítích ukázkových Pk projektů.

Tato konference se konala on-line a díky tomu nemuseli jezdit na Ukrajinu lektoři - a nemusíte tam jet ani vy, abyste zhlédli jejich prezentace národních sítí ukázkových projektů. Na tomto odkazu:

 www.youtube.com/playlist?list=PLgkXFbx7nmkCzXc3-UlAjgvsekrgUigB4

najdete následující prezentace národních sítí: šéf britské permakulturní asociace Andy Goldring mluví o anglické a skotské síti, Cat Dolleris z Dánska o sítích v Dánsku, Skandinávii a Pobaltí, Ben Lazar představuje polskou síť, a nechybí tu ani česká prezentace, ze které je vidět, že v ČR jsme na tom velmi dobře! Jako inspirace sloužíme vznikajícím sítím na Slovensku a v Maďarsku. - A jako bonus je tu zařazena i prezentace Brita Chrise Woburtona o iniciativě PIRN - mezinárodním projektu permakulturního výzkumu.

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás