Britská permakulturní asociace vyzývá: Dělejte výzkum!, Eva Hauserová

Britská permakulturní asociace v současnosti rozjíždí zajímavý a užitečný projekt „PC Research“ - permakulturního výzkumu. Jde o to shromáždit výsledky výzkumů permakulturistů z celého světa a sdílet je.

Všichni víme, jak nejisté a někdy nereprodukovatelné jsou individuálně získané empirické zkušenosti, které se snažíme s někým sdílet. Permakulturní systémy jsou komplexní, hraje v nich roli mnoho faktorů, a tak se může stát, že věci fungují pokaždé trochu jinak. Velmi by nám pomohlo, kdybychom mohli své výsledky porovnávat s výsledky jiných permakulturních designérů a praktiků, a také kdybychom mohli stavět na tom, co třeba už zjistil někdo jiný – což se k nám často nedonese.

Zapojte se i vy! K tomu, abychom skutečně nějak sebrali, utřídili, propojili a zpřístupnili výsledky permakulturistů z celého světa, je zapotřebí co nejširší účast lidí, kteří realizují různé postupy, zkoušejí, experimentují, pozorují... a své výsledky precizně zdokumentují. Téma výzkumu patřilo na EUPC (Evropská permakulturní konvergence) v létě 2014 k těm nejžhavějším!

Více informací najdete na www.permaculture.org.uk/research

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás