Použití osobních údajů a GDPR, PK (CS)

V  tomto článku najdete informace o použití osobních údajů a GDPR ujednání. Pokud objednáváte v eshopu, podívejte se na Podmínky služby.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstupujícímu v platnost ode dne 25.5.2018, dále jen GDPR, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů takto:

  • Při nákupu v našem e-shopu pro potřeby fakturace a zaslání zásilky a dále pro evidenci v účetnictví spolku (jméno, adresa, mailová adresa), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, je to překážka pro nákup
  • Při odběru našeho newsletteru pro potřeby zasílání (mailová adresa), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, prosíme o odhlášení odběru tohoto newsletteru
  • Při členství pro potřeby komunikace (jméno, adresa, mailová adresa, telefon), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, sdělte nám to písemně nebo mailem
  • Při přihlášení na kurz pro potřeby organizátorů a možnost kontaktu při zvláštních akcích pro absolventy našich kurzů (jméno, adresa, mailová adresa, telefon), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, sdělte nám to písemně nebo mailem
  • Při zařazení do sítě ukázkových projektů pro potřebu komunikace a propagace tohoto projektu pro veřejnost (jméno, adresa, mailová adresa, telefon), pokud nesouhlasíte s uchováváním a zveřejněním těchto informací na našich webových stránkách, sdělte nám to písemně nebo mailem

Výše uvedené údaje nebudou poskytovány třetím osobám a budou sloužit pouze k výše uvedeným účelům.

Seznámením s výše uvedeným udělujete souhlas spolku Permakultura CS, se sídlem Rakovecká 83, 635 00 Brno-Bystrc, aby ve smyslu tohoto nařízení („GDPR“) uchovával a zpracovával tyto osobní údaje. V případě, že nesouhlasíte s výše uvedeným zpracováním, prosíme o písemné odvolání souhlasu buď zasláním dopisu na kontaktní adresu společnosti nebo zasláním mailu na adresu rada@permakulturacs.cz nebo pk@permakulturacs.cz

 V Praze dne 16. května 2018

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás