Zasazení pamětního stromu za Helu Vlašínovou, Alena Kopřiva Chadová

V sobotu 30. listopadu 2019 jsme společně se zahradníky z komunitní Bohumila zahrady v Kolovratech vysadili třešeň, která nám bude připomínat Helu Vlašínovou. Přinášíme článek určený pro místní Kolovratský zpravodaj.

Bohumila zahrada – komunitní zahrada v Kolovratech se letos, při završení své čtvrté sezóny, stala místem vysazení pamětního stromu.

30. listopadu v 10 hodin se zde sešla početná skupina zahradníků s dětmi a šest členů rady Permakultury (CS), z.s. – organizace, která zastřešuje permakulturní aktivity v České republice, vydává publikace v tomto duchu a vytváří síť permakulturních projektů v ČR (součástí je i Bohumila zahrada). Sváteční události byla přítomna také místostarostka MČ Praha-Kolovraty, Zuzana Jeřábková. A bylo nám velkou ctí, že z Brna do Kolovrat přijel i sám Mojmír Vlašín, manžel zesnulé Hely Vlašínové. Po vysazení stromu promluvila mj. Eva Hauserová, předsedkyně Permakultury (CS).

Kdo byla Hela Vlašínová? Byla průkopnicí, učitelkou a propagátorkou permakultury a také výjimečně laskavou lidskou bytostí. Na Medelově univerzitě v Brně (Agronomická fakulta) působila od roku 1986 a od r. 2013 prosadila a vedla předmět Permakulturní techniky. Životní cestu s ní sdílel její muž Mojmír, zoolog, ekolog a politik (zastupitel Jihomoravského kraje a města Brna). Hela Vlašínová zemřela po dlouhé těžké nemoci 16. června 2017.

Příběh stromu

Vysazený strom je naroubovaná výtečná třešeň ze zahrady od Vlašínů. Zde vyrostla jako náhodný semenáč, nejedná se tedy o žádnou konkrétní odrůdu. Vykazuje výborné chuťové vlastnosti a nečervaví. Po čase ale došlo k výsadbě lipové aleje v přilehlé ulici a jeden ze stromů byl zasazen v těsné blízkosti třešně. I přes upozornění nedošlo k úpravě výsadby lípy a třešni tak hrozí zánik. S nabídkou roubů třešně mě Hela Vlašínová oslovila v souvislosti s Ovocnářským kurzem, který jsme pořádali v rámci aktivit Bohumila zahrady a vzdělávacího spolku sOOva na jaře roku 2017. Když mě asi po půl roce oslovila Eva Hauserová, že chce Permakultura (CS) zasadit za Helu Vlašínovou pamětní strom v Praze a jestli by to mohlo být na Bohumila zahradě, bylo jasné, že by tím stromem by měl být právě rub Vlašínovic třešně, čímž bychom Hele splnili jedno z jejích posledních přání.

Strom je vysazen ve veřejně přístupné předzahrádce uprostřed kruhového záhonu s bosonohou stezkou, což je nejdůstojnější místo, které může kolovratská komunitní zahrada nabídnout. Dvě kola záhonů posunutá vůči sobě vytváří krouživý pohyb kolem osy (stromu), což je jeden z významů slova kolovrat. Nezbývá než si přát, aby se v do blízkého i vzdálenějšího okolí stromu šířila dobrá energie, která provázela Helu Vlašínovou i další lidi dobré vůle. Domnívám se, že Kolovraty byly pro výsadbu tohoto pamětního stromu místem nanejvýše vhodným.

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás