Startujeme výzkum jedlých lesních zahrad, Katka Horáčková

Jaká je taková typická jedlá lesní zahrada v našich podmínkách ?

Odpověď na tuto otázku chceme najít prostřednictvím dotazníkového výzkumu, který začínáme právě dnes.

Chceme přispět do výzkumu daty z našeho mírného pásma, a chceme také najít inspirativní místa a lidi, kteří již mají s tímto druhem pěstování svoje zkušenosti.

Pěstování v patrech, trvalé polykultury, podpůrné rostliny, dusíkáče, jedlé keře, stromy, samosprašnost, cizosprašnost, kopicování, půdopokryvné, jedlé liány... tohle všechno jsou termíny, se kterými se při studiu a zakládání jedlé lesní zahrady nebo jedlého lesa setkáte.

Jak to ale funguje v našem klimatickém pásmu a co se osvědčilo při zakládání a následné péči na často vyčerpané půdě? Inspirovali jsme se výzkumem Britské permakulturní asociace, a připravili 28 otázek pro uživatele a správce zahrad, které jsou alespoň 5 let staré/mladé :-)

Cílem průzkumu je sjednotit informace a soustředit zkušenosti lesních zahradníků v našich podmínkách. Děkujeme předem za vaše odpovědi !

Odkaz na dotazník najdete na www.akademiepermakultury.cz/vyzkum.

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás