Permakultura CS oceňuje a odměňuje, Eva Hauserová

Abychom vyjádřili svůj vděk a uznání, zavedli jsme v našem spolku čestné členství a cenu Oskeruše. Čím se tato dvě ocenění liší, co znamenají a kdo je už získal?

Čestné členství

Čestné členství jsme začali udělovat v roce 2016, a to na podnět Katky Horáčkové, která má z našeho užšího okruhu rady spolku asi největší smysl pro „oslavy“, propojování lidí a oceňování toho, co kdo vykonal dobrého.

Na tom, koho budeme jmenovat čestným členem nebo členkou, se dohodne rada Permakultury CS. Jde o lidi, kteří se zasloužili o rozvoj Permakultury CS a zároveň o šíření permakulturních myšlenek, vydrželi s naším spolkem dlouhodobě spolupracovat a sami svým životem a aktivitami představují určitý permakulturní vzor. Novému čestnému členovi koupíme drobný dárek (jako knížku nebo zahradnické nůžky) a dostane od nás diplom. Ale hlavně si ho všichni hluboce ceníme!

Tenhle titul neudělujeme každoročně, protože ještě nemáme dostatek tak zasloužilých členů :-)

Zatím ho získaly tyto čestné členky, vesměs patřící k zakladatelům spolku a prvním průkopníkům permakultury u nás:

Hela Vlašínová (2016)

Mirka Vavriková (2016)

Dana Kellnerová (2018)

Dana Křivánková (2020)

 

Cena Oskeruše

K názvu tohoto ocenění nás inspiroval americký Oskar, a k jeho udělování zase slovenská permakultuní cena Roh hojnosti. A jelikož oskeruše je dřevina, čerstvý nositel titulu od nás získává poukaz na nákup dřevin v zahradnictví Staré odrůdy v Bojkovicích.

Toto ocenění je určeno pro naše spolupracovníky z jiných oblastí – lidi, kteří odvádějí úžasnou práci v nějakém spřízněném oboru, a díky tomu pomáhají i permakultuře a Permakultuře CS.

Tuto cenu udělujeme každým rokem, k nominacím vyzveme vždy na listopadové konferenci a cenu udělíme v únoru na valném shromáždění.

Nositelé ceny Oskeruše:

Markéta Grimová (2018, autorka grafiky našich publikací a propagačních materiálů)

Adéla Hrubá a Tereza Záleská (2019, za práci v mezinárodním projektu Děti v permakultuře)

Lumír Kolíbal (2020, za naši dlouhodobou spolupráci s nakladatelstvím DharmaGaia)

 

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás