Výzva "Strom za strom", Katka Horáčková

Náš spolek zavádí "stromovou daň", abychom kompenzovali papír spotřebovaný na naše publikace výsadbami nových stromů.

Permakultura (CS) se snaží svým členům a členkám přinášet nové a zajímavé výhody, a tady je jedna z nich.

Na valném shromáždění v únoru 2020 v Praze jsme se rozhodli obnovit tradici, kterou jsme nazvali “Strom za strom”.

Náš spolek vydává užitečné publikace, které souvisejí samozřejmě s permakulturou a nejčastěji také s pěstováním a sázením stromů. Některé z nich jsou volně ke stažení a najdete je pouze on-line zde: https://www.akademiepermakultury.cz/studijni-materialy, některé jsou tištěné na recyklovaném papíře. Protože chceme nahradit stromy, které byly použity na výrobu papíru, alespoň symbolicky, z každého prodaného výtisku vybraných publikací půjde 5 Kč do fondu “Strom za strom”. Každý rok pošleme tuto částku jednomu z vás na vaše výsadby!

Do konce roku 2020 šlo zhruba o 3000 Kč, které rozdělíme na dva příspěvky o výši asi 1500 Kč pro dva nejzajímavější a nejzáslužnější projekty výsadeb dřevin.

Peníze budou pocházet z projede knihy Jak se dělá lesní zahrada od Patricka Whitefielda.

 

Chcete získat příspěvek?

Pošlete nám PŘÍBĚH VAŠÍ ZAHRADY anebo PŘÍBĚH VAŠICH STROMŮ a schovávejte si účtenky za nákupy stromů, keřů a trvalek, které letos - v roce 2021 - vysadíte (termín jsme prodloužili o rok !!)

Příběh nám pošlete na adresu redakce@permakulturacs.cz do konce listopadu 2021. Rada Permakultury CS vybere dva projekty, které podpoříme. Výsledek vyhlásíme na webu, na fb do konce roku a peníze vám proplatíme nejpozději do konce roku (kdy už budete mít vysazeno! :-)

Váš příběh ve formě článku pak rádi zveřejníme na našem webu, facebooku, instagramu. Proto vás žádáme a motivujeme k tomu, abyste během výsadby fotili!!

Těšíme se na vaše inspirující příběhy a obrázky, a přejeme krásný podzim a čas výsadeb !

 

redakce@permakulturacs.cz

 

Hledáte zdroje ověřených školek a zahradnictví pro nákup sazenic?

Podívejte se sem: https://www.permakulturacs.cz/article/5/odkazy-a-dalsi-zdroje-informaci

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás