Jak jsme sázeli alej v době covidové, Jana Kotoučková

U nově vybudované polní cesty a meze jsme se v naší obci rozhodli vysázet nový krajinný prvek – alej a zapojit do této akce místní komunitu. Ale jak to udělat, když se nemůžeme sdružovat?

 

Vymysleli jsme, že každá rodina i jednotlivec přijde samostatně v určený, zamluvený čas a datum a stromek vysadí. Takže samotné sázení proběhlo individuálně, po jednotlivých stromcích.

V místním rozhlase, na plakátcích a na facebooku jsme zveřejnili výzvu pro občany obce Zachotín, v níž jsme oznámili, kde bude vysazována alej ovocných stromů a také jaké druhy. Nabídli jsme rodinám možnost zasadit si vlastní ovocný strom – hrušeň, slivoň nebo třešeň. Jednotlivec, nebo rodina, kteří měli zájem, si zamluvili druh stromku, čas a datum sázení (bylo určeno časové rozmezí). Ve vybraný čas si došli pro stromek (ty byly uloženy na návsi v rybníčku) a zasadili jej. Na závěr se se stromkem a logem sponzora vyfotili. Účastníci si vybírali časy tak, aby se nepotkali z ostatními lidmi - kvůli hygienickým opatřením.

Dále jsme účastníkům nabídli možnost umístit ke stromkům tabulku se jménem rodiny.

Zájem o tuto akci přesáhl kapacitu polní cesty, vše se setkalo s velkým nadšením a ohlasem obyvatel. Fotogalerie z této akce se na našem obecním Facebooku setkala s největším ohlasem z dosud publikovaných příspěvků.

Takový způsob výsadby má také vliv na vztah obyvatel obce k vysazeným stromkům. Často výsadbu – stromek dostal někdo jako dar k narozeninám a tak budou každý rok kontrolovat jak stromek roste, „ochutnají plody své práce…..“ A budou-li chtít, naučí se jak o stromy pečovat. (Uspořádáme kurz.) Zjistí, že u těchto starých odrůd „méně je více“…..

Fotografie najdete zde: https://www.facebook.com/Zachotin/posts/3313957735393785 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás