Spoluspotřebitelství, Marián Repan

Spoluspotřebitelství je idea, která změní náš svět. Tvrdí to magazín TIME, který zařadil spoluspotřebitelství mezi 10 idejí, které radikálně změní svět v nejbližším období. Rozumnou volbou dneška již není vlastnit, ale sdílet.

Jak se dále píše v článku magazínu, jednoho dne se podíváme zpět na 20. století a budeme se divit, proč jsme vlastnili tolik věci. Po tisíciletích, ve kterých žila většina lidí z ruky do úst, v 20. století průmyslové ekonomiky západu a nakonec i velká část zbytku světa začala chrlit spotřební zboží. A všichni víme, kam to dospělo ...

Není proto asi až tak překvapivé, že tendence k racionálnějšímu využívání zdrojù začínají v posledních letech vznikat právě v kolébce této spotřeby, Spojených státech Amerických.

Koncept byl obhájený Rachel Botsmanovou a Roo Rogersem, spoluautory "What 's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption" (Co je moje je Vaše: Vzestup spoluspotřebitelství).

Botsmanová ve své řeči na TEDx konferencí v Sydney v roce 2010, popisuje spoluspotřebitelství jako "nový sociálně-ekonomický velký nápad slibující revoluci ve způsobu, jakým konzumujeme".

Botsmanová vidí spoluspotřebitelství jako sociální revoluci, která umožňuje lidem "vytvářet hodnoty ze sdílených a dostupných zdrojů tak, že vyvažují osobní sobeckost s dobrem větší komunity".

Skutečným benefitem spoluspotřebitelství je podle ní však opětovný vznik komunit a společenství, v nichž si její členové přesto, že se dosud neznali, navzájem důvěřují. Princip spočívá v tom, že věci, které vám 360 dnů do roka jen někde leží a čekají na použití, poskytnete ostatním. Věci, které nepoužíváte nebo používáte minimálně a je vám jich líto vyhodit nebo darovat, protože to bylo drahé nebo to můžete ještě někdy potřebovat, tak mohou posloužit zatím jinde. Vždyť vám zas na oplátku někdo půjčí to, co potřebujete vy. A ušetříte oba.

Už nejen pro sociální a ekologicky smýšlející menšinu se stává důležitou pomoc jiným, ochrana životního prostředí a minimalizace negativních dopadů na okolí. Toto jsou totiž „vedlejší efekty“ spoluspotřebitelství, jehož výhody si uvědomuje stále větší část populace.

Princip fungování OdKomunity.sk a OdKomunity.cz, prvního a zatím jediného takového společenství na Slovensku a v Čechách je jednoduchý. Po zaregistrování se, nahrajete věci, které chcete půjčovat. Pokud si někdo bude chtít něco od vás půjčit, kontaktuje vás a domluvíte se na předání věci. Za vìc můžete požadovat bezpečnostní zálohu. Jen co se vám věc vrátí, vy vrátíte zálohu. Obdobně si můžete i vy půjčovat od ostatních uživatelů. Drtivá většina uživatelů půjčuje své věci nezištně. Také členství v komunitě je bezplatné.

Kromě jiného vám tento princip umožňuje využívat i ty nejlepší dostupné věci, které byste si jinak možná nedopřáli. Stačí se dohodnout s několika lidmi v komunitě, kteří bydlí ve vašem okolí, na koupi požadované věci. Složit se na ni a společně ji využívat. Možností je nekonečně mnoho. Vysavače, sekačky, kuchyňské roboty, nářadí a množství jiných věcí, které můžete mít k dispozici v nejvyšší třídě za zlomek ceny základního modelu.

Nezištná sousedská výpomoc bývala běžným jevem. V budoucnu, naštěstí pro nás všechny, bude opět. Vítejte v naší komunitě na odkomunity.sk a odkomunity.cz.

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás