Systém permakulturního vzdělávání, Eva Hauserová

Ve světě existuje standardní systém několika dobře definovaných základních kurzů, a také propracované další vzdělávání. Když se do tohoto systému zapojíte, otevře vám to dveře k jednotlivým stupňům permakulturního vzdělávání i v jiných zemích.

Ve světě existuje standardní systém několika dobře definovaných základních kurzů, a také propracované další vzdělávání. Když se do tohoto systému zapojíte, otevře vám to dveře k jednotlivým stupňům permakulturního vzdělávání i v jiných zemích.

Úplným základem jsou Úvodní kurzy permakultury (IPC, víkendové) a kurzy PDC (Permaculture Design Certificate), nejméně 72hodinové nebo dvoutýdenní. Povězme si o nich něco bližšího.

Úvod do permakultury (IPC)

Úvod do permakultrury (IPC) - 18 lekcí, jeho cílem je představit permakulturu jako komplexní designérský systém, který je možné aplikovat na všechny oblasti lidského života. Nechybí tu výklad např. o permakulturní etice, nebo o bioregionech. Tento kurz je zároveň první částí PDC.

Úplný kurz permakulturního designu (PDC)

Úplný kurz permakulturního designu (PDC) - v 72 lekcích se seznámíte s tvorbou a využitím permakulturního designu v praxi, nechybí praktické ukázky práce s pozemkem a váš první vlastní design. Témata, která se na kurzu určitě proberou: Ekologické vzdělání - vzorce a procesy v přírodě, druhy krajiny a čtení krajiny, management vody, půdy, ekologie a role lesa v biologických procesech planety, mikroklimata, klimatické zóny, vzorce v designu, metodologie permakulturního designu, analýza pozemku, zóny, sektory, designové strategie, sociální ekologie, permakultura a lidská sídla, další směřování permakultury a vás osobně v permakultuře.

Absolvování PDC je podmínkou účasti v pokračovacích kurzech, což jsou hlavně:

  • Učitelský kurz - zpravidla týdenní, cílem je seznámit účastníky se specifickými formami a metodami permakulturního vzdělávání. Umožní vám vytvářet si a realizovat vlastní permakulturní nebo speciální kurzy.
  • Kurz pokročilého designu - zpravidla týdenní, vybrousíte si PK přístupy a postupy designu v konkrétní situaci, vyzkoušíte si různé metody pod vedením zkušených designérů.

Základní literatura

  • Permaculture Designer´s Manual, Bill Mollison

Diplomy DPD a DAPD

V řadě zemí můžete pokračovat ve studiu permakultury takzvanou „cestou k diplomu“ DPD (Diplom permakulturního designéra) nebo v Británii DAPD (Diplom aplikovaného permakulturního designu).

Tento proces zpravidla trvá nejméně dva roky. Vyberete si svého tutora (vedoucího diplomové práce), zpracujete určitý počet designů, které s ním konzultujete, v některých zemích (např. v Německu) ještě povinně absolvujete další kurzy. Pak svou práci obhajujete před akreditační komisí. Celý proces je hodně podobný, jako byste například studovali dálkově vysokou školu a získali na ní diplom.
V ČR tento systém začal fungovat v 90. letech, nyní probíhá diskuse o jeho novém nastavení. Pro zájemce je nejjednodušší a současně nejsolidnější variantou udělat si po vzoru permakulturistů z mnoha evropských zemí DAPD v Británii.

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás