Síť ukázkových permakulturních projektů, Eva Hauserová

V roce 2013 jsme v Permakultuře CS zahájili projekt inspirovaný sítí přírodních zahrad na ekomapě sdružení Veronica a začali jsme hledat, blíže prozkoumávat a vyhodnocovat ukázkové permakulturní projekty.

Permakulturní řešení se přitom netýkají jen zahrad, ale jde o komplexní design pozemků a udržitelného životního stylu – energie, bydlení, samozásobitelství nebo budování místních komunit. V roce 2014 proběhlo už druhé kolo vytváření naší sítě ukázkových permakulturních projektů (SUPP) a můžeme se pochlubit pestrou nabídkou nejrůznějších přístupů, rozptýlenou po celých Čechách a Moravě. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Celkem je nyní v naší síti 27 projektů, z toho 17 ukázkových (tzn. komplexních, propojujících různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu) projektů a 10 projektů s permakulturními prvky (které rozvíjejí spíše určitou oblast, např. zahradu). Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela inovátorské, ale vždy je přítomna snaha o spolupráci s přírodou, o napojení na ni.

Sítě ukázkových permakulturních projektů existují i v jiných zemích a jedná se současně o výuková a demonstrační centra. Nejstarší a nejrozvinutější síť mají v Británii a jmenuje se LAND (zkratka Learning and Network Demostration – doslova ukázky učení a sítí). V této zemi je v projektu LAND zapojeno již přes 60 ukázkových permakulturních projektů – od osobních zahrádek a farem až po komunitní projekty a seminární výuková centra. Velmi rozvinutý systém LAND má i Dánsko. Fotografie ukazují jeden takový dánský projekt, Permakulturhaven Myrrhis.

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás