Obsah kurzu permakulturního designu (PDC), Překlad Denisa Tomášková

Podklad pro osnovu Kurzu permakulturního designu v rozsahu 72 hodin, podle Manuálu permakulturního designéra od Billa Mollisona. 

 • Kapitola 1 ÚVOD

  • Filozofie za permakulturou

  • Permakulturní etika

  • Permakultura v krajině a společnosti

 •  

 • Kapitola 2 KONCEPTY A TÉMATA V DESIGNU

  • Úvod

  • Věda a tisíc jmen Božích

  • Aplikace zákonů a principů v designu

  • Zdroje

  • Výnosy

  • Cykly: nika v čase

  • Pyramidy, potravní řetězce, růst a vegetariánství

  • Komplexita a propojení

  • Řád nebo chaos

  • Povolené a vynucené funkce

  • Diverzita

  • Stabilita

  • Čas a výnos

  • Shrnutí pricipů

  • Odkazy

 •  

 • Kapitola 3 METODY DESIGNU

  • Úvod

  • Analýza: design na principu seznamu charakteristik komponent

  • Pozorování: Design na principu rozšíření přímého pozorování daného stanoviště

  • Odvozování z přírody: Design na základě přijetí lekcí odpozorovaných v přírodě

  • Možnosti a rozhodování: Design jako výběr možností a cest založených na rozhodování

  • Překrytí dat: Design pomocí překrytí map

  • Náhodné uspořádání: Design na základě přeuspořádání náhodných spojení.

  • Diagram toků: Design pracovních míst

  • Zónová a sektorová analýza: Design pomocí aplikace hlavního vzorce

  • Zónování informací a etických pravidel

  • Přírůstkový design

  • Shrnutí designérských metod

  • Koncept cechů/společenství v přírodě

  • Sukcese: evoluce systému

  • Založení a údržba systému

  • Obecné praktické procedury v designu pozemku

  • Shrnutí principů

 •  

 • Kapitola 4 POCHOPENÍ VZORCŮ

  • Úvod

  • Obecný model vzorců událostí

  • Matrice a strategie zhutnění a splétání komponent

  • Vlastnosti prostředí

  • Hraniční podmínky

  • Harmonie a geometrie okrajů

  • Kompatibilní a nekompatibilní okraje a komponenty

  • Časování a tvarování událostí

  • Spirály

  • Tok krajinou a objekty

  • Otevřený tok a vzorce toku

  • Toroidní fenomény

  • Dimenze a potenciál

  • Uzavřené /sférické/modely, nárůst, vyloučení

  • Větvení a jeho dopady, obvody

  • Řády/stupně? ve větvení

  • Řády a rozměry

  • Klasifikace událostí

  • Čas a relativita modelu

  • Svět, ve kterém žijeme, jako mozaika /teselace/

  • Úvod do aplikace vzorců

  • Domorodé užití vzorců

  • Mnemotechnika významu

  • Vzorce společnosti

  • Umění ve službě života

  • Doplňková aplikace vzorců

  • Reference

  • Designérův seznam

 •  

 • Kapitola 5 KLIMATICKÉ FAKTORY

  • Úvod

  • Klasifikace širokých klimatických zón

  • Vzorce globálních klimatických systémů, hnací stroj atmosféry

  • Precipitace/srážky

  • Radiace/sluneční záření?

  • Vítr

  • Účinek krajiny

  • Účinek zeměpisné šířky

  • Reference

  • Designérův seznam

 •  

 • Kapitola 6 STROMY A JEJICH ENERGETICKÉ TRANSAKCE

  • Úvod

  • Biomasa stromu

  • Účinky větru

  • Účinky teploty

  • Stromy a precipitace/srážky

  • Vzájemné působení stromu a deště

  • Shrnutí

  • Reference

 •  

 • Kapitola 7 VODA

  • Úvod

  • Regionální intervence ve vodním cyklu

  • Terénní úpravy pro sběr a uchování vody

  • Redukce vody užívané v kanalizačních systémech

  • Čištění znečištěné vody

  • Přírodní koupací jezírka

  • Designérův seznam

  • Reference

 •  

 • Kapitola 8 PŮDY

  • Úvod

  • Půda a zdraví

  • Domorodé a tradiční klasifikace půd

  • Struktura půdy

  • Půdní a vodní systémy

  • Primární výživa pro rostliny

  • Distribuce prvků v půdním profilu

  • pH a půdy

  • Složení půdy

  • Půdní póry a hrudkovitá struktura

  • Plynné složky a jejich procesy v půdě

  • Půdní biota – edafon

  • Obtížné půdy

  • Analýza rostlin k identifikaci deficitů, náprava půd pomocí rostlin

  • Biologické indikátory půdy a půdních podmínek

  • Peletování semen

  • Půdní eroze

  • Náprava půd

  • Půdy a stavba domů

  • Život v půdě

  • Dýchání půdy

  • Designérův seznam

  • Reference

 •  

 • Kapitola 9 TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZEMINA JAKO ZDROJ

  • Úvod

  • Plánování terénních prací

  • Osazování terénních úprav

  • Měření svahu

  • Vodováhy a zaměřování vrstevnic

  • Typy terénních úprav

  • Konstrukce ze zeminy

  • Přesuny zeminy

  • Zdroje zeminy

  • Reference

 •  

 • Kapitola 10 VLHKÉ TROPY

  • Úvod

  • Typy klimatu

  • Tropické půdy

  • Tvarování země v tropech

  • Design domu

  • Tropická domácí zahrada

  • Integrované řízení krajiny

  • Prvky vesnického komplexu ve vlhkých tropech

  • Vývoj polykultury

  • Základy kokosové nebo palmové polykultury

  • Průkopnictví

  • Systémy zvířecích traktorů

  • Management savan a pastvin

  • Stabilizace pobřeží a ochranné pásy ve vlhkých tropech

  • Strategie pro nízké a korálové ostrovy

  • Designérův seznam

  • Reference

 •  

 • Kapitola 11 STRATEGIE PRO SUCHÉ OBLASTI

  • Úvod

  • Precipitace/srážky

  • Teplota

  • Půda

  • Krajinné prvky v pouštích

  • Sběr vody v suchých oblastech

  • Dům do pouště

  • Zahrada v poušti

  • Zavlažovací systémy

  • Pouštní sídla – širší strategie

  • Rostlinná témata v suchých oblastech

  • Zvířecí systémy v suchých oblastech

  • Desertifikace a zasolení půd

  • Chladné a horské pouště

  • Designérův seznam

  • Reference

 •  

 • Kapitola 12 VLHKÉ CHLADNÉ AŽ STUDENÉ OBLASTI

  • Úvod

  • Charakteristiky chladného vlhkého klimatu

  • Půdy

  • Typy krajiny a ochrana vody

  • Design sídel a domů

  • Domácí zahrada

  • Bobuloviny

  • Pěstování ve skleníku

  • Sady

  • Lesnictví

  • Systémy volné pastvy

  • Trávník

  • Savany

  • Pastviny

  • Studená klimata

  • Požáry

  • Designérův seznam

 •  

 • Kapitola 13 AKVAKULTURA

  • Úvod

  • Důvod pro akvakulturu

  • Některé faktory ovlivňující celkový výnos

  • Výběr druhů ryb, faktory výnosu

  • Rybníky a zásobování potravinami

  • Chov hmyzu na krmení ryb

  • Kanály, chinampy

  • Výnosy mimo rybník

  • Přínos sklizně

  • Tradiční a nové vodní polykultury

 •  

 • Kapitola 14 STRATEGIE ALTERNATIVNÍHO GLOBÁLNÍHO NÁRODA

  • Úvod

  • Etický základ alternativního národa

  • Nové Spojené Národy

  • Alternativy politického systému

  • Bioregionální organizace

  • Rozšířené rodiny

  • Nadace a právní strategie

  • Vývojové a realitní společnosti

  • Rozvoj vesnice

  • Efektivní pracovní skupiny a správné žití

  • Peníze a měny

  • Přístup k půdě

  • Etické investice

  • Efektivní pomoc

  • Budoucnosti

  • Reference

 

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás