Setkání na téma Transition

Malá přednášková místnost Toulcova dvora v Praze ožila o víkendu 22. - 23. listopadu 2014 velmi zdařilou konferencí nazvanou Transition – změna k lepšímu.

Zvlášť v sobotu byla kapacita sálu naplněná a chvílemi téměř téměř praskal ve švech, hlavně při vystoupení známého permakulturního lektora a autora Jardy Svobody, který mluvil o rodových statcích. Podle nás totiž i tohle téma patří do oblasti Transtion – přeměny společnosti do udržitelnější podoby, jen asi oslovuje o něco individualističtější povahy než obvyklá varianta Transition Town, stavící na budování soudržné místní komunity nabité nadšením pro věc.

A kdo na konferenci ještě vystoupil? Program uvedla Denisa Tomášková, která poutavě vysvětlila, jakými psychologickými stavy lidé procházejí, pokud mají přijmout realitu ropného zlomu a klimatické změny. S prezentacemi vystoupili zástupci několika zdařilých místních iniciativ, které realizují projekty v duchu Transition: Juraj Marček s kolegou z Transition Martin Slovensko, Milota Sidorová z urbanistické iniciativy reSITE, Alena Malíková z Příboru a také z hnutí Komunitou podporovaného zemědělství - KPZ, Hela Vlašínová nám pak představila obec „v přerodu“ Hostětín, protože nemohl dorazit jeden z hlavních aktérů této iniciativy Miroslav Kundrata, Katka Horáčková nás provedla několika úžasnými místy na severu Evropy, které navštívila, a Adéla Hrubá nás seznámila se svými zkušenostmi se zřizováním přírodních zahrádek u mateřských školek v podhůří Orlických hor. V panelové diskusi o směřování a možnostech hnutí Transition se představili a vyjádřili své názory kromě Katky Horáčkové ještě Martina Petrů a Steve Hart, kteří působili v různých projektech po celém světě, a Drudo ze západočeského projektu DVP.

Všechno jsme doplnili stánkem s poradnou, nejprve zahrádkářsko-bylinářskou, nad kterou bděly Hela Vlašínová s Katkou Horáčkoovu, v neděli pak ochranářskou, kdy konzultace poskytoval Milan Maršálek z ČSOP Praha 10.

Velké pozornosti se těšila výměnná burza semínek, džemů a dalších předmětů vlastní produkce, stejně jako léčivé bylinkové balzámy, tinktury a mastičky Katky Horáčkové.

V sobotu večer zbyl čas i na takzvané „kolečko“, kdy se všichni přítomní představili a pověděli ostatním něco o svém směřování, motivacích a o tom, co už se jim povedlo. Na úplný závěr setkání jsme si promítli film In Transition 2.0, který si můžete stáhnout z internetu i se slovenskými titulky.

Většinu příspěvků, které o víkendu zazněly, a navíc vysvětlení úplně základních faktů o hnutí Transition si můžete přečíst ve stejnojmenném sborníku, který jsme vydali a který najdete v on-line obchodě na tomto webu.

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás