Cesta k diplomu DAPD v Británii, Lucie Křivánková

V některých zemích, například v Británii, Francii a Německu, lze po absolvování kurzu PDC (72h kurz permakulturního designu) pokračovat takzvanou cestou k diplomu permakulturního designéra (DPD, v Británii jde o diplom aplikovaného permakulturního designu, DAPD). Znamená to nejméně dvouleté další vzdělávání a praktické permakulturní realizace, práce uchazeče o diplom je hodnocena jeho učitelem (tutorem) a akreditační komisí. Nositelé DPD/DAPD by měli poskytovat záruku erudovanosti v teorii i praxi permakultury. 

V roce 2011 přeložila Lucie Křivánková pro Permakulturu (CS) britský manuál pro zájemce o DAPD. Za určitých okolností mohou tento diplom získat i lidé z jiných zemí, je to tedy příležitost i pro lidi z ČR! Celý manuál (asi 60 stránek textu) najdete v příloze tohoto článku.

Ke stažení

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás