Valné shromáždění Permakultury (CS), Eva Hauserová

V sobotu 13. února 2016 proběhlo každoroční valné shromáždění organizace Permakultura (CS), tentokrát v brněnském středisku ekologické výchovy Lipka.  

Přijali jsme nově upravené stanovy, vyhovující požadavkům zákona o spolcích. Jejich text najdete na tomto webu ke stažení v sekci "O organizaci Permakultura (CS)". Níže si můžete přečíst zápis z našeho jednání.

 

Valné shromáždění spolku Permakultura (CS), z. s., Brno 13. 2. 16

Přítomní členové: E. Hauserová, E. Freibergová, R. Lakosil, A. Kopřiva Chadová, J. Kotoučková, A. Suchánková, M. Suchánek (za Permanet), O. Horová, P. Kučmaš

Hosté a členové bez práva hlasovat: K. Horáčková, I. Vavrik, M. Vavriková, J. Schneider, R. Kotala, D. Suchánková

 

Zpráva o stavu pokladny, E. Freibergová: 2015 nebyl žádný pohyb

 

Zpráva o Obchodu, M. Vavriková:

V roce 2015 pracovala na částečný úvazek (24 hod měsíčně), zpracovala podrobné podklady k nahlédnutí včetně inventury, přehled vyvěsíme na web

Počet objednávek se stále zvyšuje, za rok to bylo 234, proto Obchod předává A. Kopřivě Chadové.

Výdaje jsme měli za produkci a distribuci Klíče k soběstačnosti, za nákup dalšího zboží, za účetnictví, za reklamu v nakladatelství Alman (zde nastal problém s nezveřejněním reklamy a vyžádali jsme si vrácení peněz).

Stavy ke dni valného shromáždění:

Účet Obchodu 3748 Kč, pokladna Obchodu 1481 Kč

Oceňujeme Helu Vlašínovou, která sponzoruje PKCS zisky z prodeje své knihy Zdravá zahrada.

Účetnictví vedla H. Harantová, daňové přiznání je již vyřízeno. Za účetnictví Obchodu by požadovala více, kdyby vše nebylo předem uspořádáno (asi 20 000 Kč).

M. Vavriková bude nadále mít tiskoviny ve skladu ve škole v Boleradicích za 500 Kč ročně

Knihovna na Kamenné:

M. Vavriková ji uspořádala, je domluven pronájem skříně za 1000 Kč ročně. Až se zbaví zdravotních potíží, bude tam ochotná mít služby za proplacení cestovného.

 

Ivo Vavrik - o činnosti předsedy a rady:

Řešili jsme status Akademie permakultury – doménu měla ve vlastnictví A. Suchánková (Permanet), PKCS se s ní vyrovnala finančně a doménu odkoupila. Je zaplacena na rok 2016 včetně Webnodu.

Rada měla několik zasedání – v srpnu v Praze, 2. ledna 2016 v Brně. Zde byla rada seznámena s novými stanovami, které je nyní nutné dopracovat a schválit. Dále je třeba hlasovat o novém logu A. Kopřivy Chadové (má tři varianty pro různé použití), které je součástí úsilí PKCS zprofesionalizovat. Bylo by dobré v tomto úsilí pokračovat.

Rada odsouhlasila, že z každé akce pořádané lektorem externě (na jeho vlastní IČO) se odvede PKCS 4% z lektorských honorářů, v tomto není započítáno účetnictví. Pokud bude kurz pořádat PKCS na své IČO, je třeba účetnictví předem zahrnout do rozpočtu.

 

Jana Kotoučková - tajemnice PKCS

Uspořádala letní konvergenci na svém projektu Čeřínek u Jihlavy, učí na PDC kurzu v Praze

 

Eva Hauserová – členka rady

Koordinovala mapu ukázkových PK projektů, v roce 2015 předala koordinátorce M. Fialové

Spolupořádala mezinárodní kurz PDC s lektorem Tomasem Remiarzem (v létě ve Sluňákově), nyní koordinuje PDC kurz v Praze, s Katkou Horáčkovou se bude podílet na mezinárodním učitelském kurzu v létě 2016 a workshopu pokročilého PK designu, opět s Tomasem Remiarzem

Činnost editorky předává od roku 2016 Radimu Kotalovi

Zajišťovala stánek na NGO Marketu v Praze, kde podával informace a prodával Pavel Kučmaš

Rozesílá měsíční e-mailový zpravodaj, ten má již 950 odběratelů

organizovala listopadové setkání Permakultura ve městě v Praze na Toulcově dvoře

 

Web PKCS – Ivo Vavrik

Problémy s bezpečností, výpadky – vyřešeno ve spolupráci s webmasterem Ondřejem Němečkem

PKCS by měla komunikovat se světem z tohoto rozhraní - e-mailové adresy funkce/projekt@permakulturacs.cz

Web je třeba dále rozvíjet v koordinaci s vnitřním řádem doplňujícím stanovy

Jana Kotoučková upozorňuje, že je třeba přeskupit kontakty uvedené na webu přehlednějším způsobem. To bude řešit webová pracovní skupina ve spolupráci s O. Němečkem

Ivo Vavrik: vodopádový web jako vhodný pro web PKCS

 

Ivo Vavrik o aktuálním stavu PKCS:

je třeba zvolit novou radu a předsedu

je třeba řešit úpravy webu – tím se bude zabývat pracovní skupina, někdo by měl fungovat jako editor webu

je třeba rozvíjet Akademii permakultury

 

Ivo Vavrik o budoucnosti a směrování PKCS:

PKCS má velký potenciál, jedna osoba by se jí měla profesionálně cíleně věnovat, PKCS má vytvářet kancelář a profi aparát, vytvářet dobrý mediální obraz a dávat pozor na chování pobočných spolků, aby nevznikala izolovaná lokální centra

Co se odehrává v Praze, je budoucnost PK, ale myšlenková základna PKCS je na venkově – venkov je třeba podchycovat; k založení lokálního centra stačí tři lidé

Všechno závisí na lidských kapacitách, které jsou omezené

Na tomto setkání máme víc hostů než členů, ti mají se svou činností náklady a nejsou odměňováni, hrozí jim vyhoření

Hrozí vyselektování určité skupiny lidí a jejich koncepcí

 

Alena Suchánková – zpráva o dění 2014-15 v PermaNetu

2014 proběhl první zkušební kurz PDC v regionálním výukovém centru, centrum bylo dobudováno, proběhly další různé kurzy, včetně celoročního kurzu PK zahrady v praxi. Permanet pozval Katku Horáčkovou na bylinkové praktikum. Dům prochází postupně úpravami – přibyla veranda, fóliovník, sklad dřeva, zázemí pro kurzisty, ohniště, jezírko na dešťovou vodu, dochází na řešení druhé hektar a půl velké zahrady… V létě Permanet pořádal akci zvanou PK sdílení jen za provozní náklady nebo i za LETS měnu. Účastní se v lidových zvycích, vynášení Morany apod., v obnovování zapomenutých dovedností, jako pěstování a sklizni pohanky ve spolupráci se starými místními hospodáři. Proběhlo slavnostní otevření vzdělávacího prostoru za účasti 60 lidí včetně starostů vesnic, místní lidé přinesli občerstvení, konala se beseda s patronkou projektu Táňou Fišerovou, chystá se kurz zdravé výživy pro maminky.

První start Akademie permakultury se nezdařil, ale další směřování inspirovala dcera Suchánkových Dominika, která má v Brně loutkové divadlo a pracuje s ním podle PK principů – například „táhneme za jeden provaz“. Zájmy nás všech jsou regulérní, je třeba najít společný provázek. Dobrý je princip holokracie – rozdělení na samostatné a soběstačné buňky, které spojuje větší kruh, protože ho potřebují. Doba tvrdých struktur už minula.

Je třeba, aby se „centrum“ organizace ptalo jednotlivých lidí, co potřebují a co vloží do celku.

 

Eva Hauserová o budoucnosti a směrování PKCS:

Sociokratický model pracovních skupin

Jednotlivé „buňky“:

Síť ukázkových PK projektů

1. (hned)

Jasná pravidla

Příručka (leták) pro zájemce o certifikaci

Proplácení cestovného certifikátorům

2. (napřesrok)

Zakládání výukových center (spolupráce s APK)

Pravidelné návštěvní dny, exkurze

Každoroční oslavy nově zařazených projektů (na podzim)

Prodej produktů na Tržišti permakultury nebo na festivalu (spolupráce se skupinou akcí)

Publikační činnost a další produkty

1. (hned)

Vydávání Klíče k soběstačnosti

Dotisk infoletáku s novým logem

2. (v budoucnu)

Crowdfunding, překlady i vlastní učebnice pro APK

Whitefield, Morrow, Hemenway…

 

Propagační a výukové předměty:

- karty ve stylu The Living Landscapes

- pytlíky na semínka

- kalendáře, plátěné tašky, trička…

 

On-line obchod

Síť „kamenných“ prodejních míst – čajovny, alternativní knihkupectví…

Síť lokálních komisionářů

Spolupráce s PR a webovou skupinou

Ekonomické propojení s publikační skupinou

 

Akademie permakultury

1. (hned)

Založení pobočného spolku

Náplň, fungování, webové stránky – diskuse a vytváření

2. (budoucno)

Zaběhat pravidelné standardní kurzy: PDC, IPC, mezinárodní, pokročilé

Další spřízněné kurzy a praktické dílny

Aktivity v lokálních centrech

 

Akce, setkávání

Konvergence, konference, 5P – pro permakulturníky

Festivaly, stánky pro veřejnost

Spolupráce s lokálními centry

 

Lokální skupiny

Pořádání místních akcí

Výuková centra

Ukázkové projekty

Knihovny

 

Mezinárodní spolupráce

Výuka – APK

Výjezdy na mezinárodní akce

Exkurze

Zapojení do mezinárodních sítí

Nadstandardní spolupráce se Slovenskem

 

Koordinace, strategie, rozhodování

1. (hned)

Web

Orgány – VS, rada, předseda, tajemník, hospodář – spolupráce s účetní

2. (budoucno)

kancelář, archiv

fundraising

Vlastní LETS

 

PR, propagace, sociální média, e-mailový zpravodaj

Spolupráce s ostatními skupinami

Součást kanceláře

 

Budoucnost

Vlastní centrum PKCS

ukázkový pozemek, dům, farma?

Obchod, výukové místo

zaměstnanci

Další programy:

Děti

Sociálně vyloučené osoby

Ekovesnice

Transition Towns

Velký každoroční festival (tradice)

Velký každoroční ekojarmark

 

Diskuse o zaměstnávání lidí z úřadů práce (sociální začleňování)

Olga Horová: návrh uvažovat o struktuře spolků + ústředí spolků (které by zastřešovalo propagaci apod.)

 

Stanovy

asistence JUDr Dagmar Strejčkové

 

Hlasování o stanovách:

R. Lakosil odešel

Proto přítomno 8 hlasováníschopných z 11 – jednomyslně schváleno

 

Logo

Už jsou 3 varianty zakoupeny od A. Kopřivy Chadové

Hlasování:

6 hlasů pro – Kromě J. Kotoučkové (zdržela se) a PermaNetu (M. Suchánek - proti)

Suchánek: připomíná spíše hada než žížalu

 

Vnitřní řád doplňující stanovy

Plénum už z důvodu únavy odmítlo diskutovat, vnitřní řád bude řešit v roce 2016 nová rada, kterou valné shromáždění pověří, aby tento materiál použila jako podklad

Ivo Vavrik: řád byl nastaven na původní verzi stanov, ta byla změněna, proto bude muset být také přepracován

Konsenzus – shoda členů na tomto řešení

 

Odešla O. Horová

Návrh Katky Horáčkové: dvě čestné členky – H. Vlašínová a M. Vavriková

Vavriková: 7 x jednomyslně schváleno

Vlašínová: 7x jednomyslně schváleno

Nová rada vyřeší slavnostní odměnu pro obě

 

Staré vedení rezigovalo

 

Výběr nových členů do funkcí

Eva Freibergová nechce být radní, bude se starat o předplatitele, nové členy a o web

A. Chadová chce raději dělat hospodářku než předsedkyni, J. Kotoučková raději tajemnici než předsedkyni

 

Předseda Hauserová 4x, 1x zdržel, 2x proti

Hospodář Chadová 6x, 1x zdržel

Tajemník P. Kučmaš 7x zdržel

Tajemník J. Kotoučková 6x, 1x zdržel

Tajemník Hauserová 5x, zdržel 2x

Revizor – návrh na Editu Matouškovou (není přítomná), navrhneme jí to – 7x ano

 

Předsedající I. Vavrik, zapsala E. Hauserová

 

Termín našeho příštího valného shromáždění je sobota 18. února 2017.  

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás