Seminář Místní ekonomika a klimatické změny, Eva Hauserová

Ve dnech 3. - 7. února 2016 se konal v ekologické obci Hostětín v Bílých Karpatech seminář na téma proměn místní ekonomiky a vůbec života obcí, které souvisejí nebo budou souviset s globálním oteplováním a dalšími změnami současného světa.

Seminář měl formu zvanou „open space“, což znamená, že program vytvářeli sami účastníci přímo na místě. Sešli se tu lidé nejrůznějších profesí i pozic, z vysokých škol, ministerstev, místních samospráv i z neziskovek, a všechny spojovala dobrá vůle vytvářet udržitelnější a ekologičtější způsob života v měřítku obcí nebo v celé ČR, podle toho, jaký byl jejich obor působnosti. Hostem (spíše hostkou) akce byla Holly Tiffen z britského městečka Totnes, které jako první začalo realizovat program Transition – přeměny v udržitelnou obec. Líčila nám vtipné a zábavné způsoby, jak její skupina propaguje obnovu místního pěstování ovsa, nebo jak se obyvatelé Totnes ubránili vpádu nadnárodního řetězce kaváren Costa a místo toho začali podporovat místní kavárničky. „Nejlíp se na prosazování dobrých věcí jde přes jídlo a přes zábavu,“ radila nám.

Účastníků bylo přes dvacet, namátkou budu jmenovat třeba geobotanika Jana Alberta Šturmu, který nás vodil na nesmírně zajímavé exkurze, Ivanu Sládkovou z MPSV, která realizuje nekonvenční program vytváření nových míst pro nezaměstnané v odlehlých regionech, Vraťku Janovskou z pražské ČZU, která velmi zapáleně vysvětlovala problémy kolem ochrany půdy a stavu krajiny, olomouckou aktivistku Renču Plackovou, provozující místní potravinovou banku, architekta Petra Buryšku, který zajímavě vysvětloval, jak to chodí v místní politice… mimo jiné jsem si osvojila krásný termín „neorurál“, což je myslím totéž co tzv. náplava.

Svoji agendu představili i organizátoři akce – Standa Kutáček mluvil o projektu car sharingu Auto napůl a vytváření místních komunit, Naďa Johanisová o své celoživotní doméně – alternativní či heterodoxní ekonomice, Markéta Vinkelhoferová o otázkách potravinové suverenity. Protože běžely vždy 2 – 3 programy současně, nebylo v lidských silách všechno stihnout a pochytit.

Jednalo se už o desátý ze série tématických open spaců a podle mnoha účastníků byl nejpovedenější. Mně osobně se tu otevřelo mnoho nových obzorů a užila jsem si skvělou neformální atmosféru. Doufám, že open spacy budou ve stejném duchu pokračovat i nadále, a mohu je vřele doporučit!

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás