Map of the PC Sites

Czech network of demonstration PC sites

The network is similar to the British LAND (see https://www.permaculture.org.uk/land) and we present it on this website here: http://www.permakulturacs.cz/#mapanchor

The network started in 2013 and now it has 35 projects of various kind (schools, kindergartens, educational centers, small family farms, urban projects, intentional communities...). We apply basic criteria for any project which applies for inclusion in the network: to have a connection with food growing, willingness to share skills and relevant information with other permaculture projects, receive volunteers and visitors at the site. We use a complex questionnaire with about 100 questions on various aspects of the project: garden, buildings, energy flows, local resources and their use, methods of farming and food production (if there are some), local community, education and more others. Every year the certificators contact the applicants and visit them. They complete the questionnaire, make photos and write a review for the website

Tthere are two cathegories of the projects: 1) demonstration permaculture sites (red icons) and 2) sites with permaculture elements (orange icons – these places are not developed in a complex way yet but they have some interesting aspects worth seeing).

The whole project is running without any funding and is based on volunteer work, the only exception is work on creating and maintaining our website.

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás