Jak připravit setkání typu 5P

Zkratka 5P znamená PŘÁTELSKÉ POHODOVÉ PRACOVNÍ PERMAKULTURNÍ POTKÁVÁNÍ, tedy akci v zahraničí známou jako Permablitz a na Slovensku jako Permatak.

Přátelské - v kruhu se setkáváme s přáteli a poznáváme nové lidi

Pohodové - spolu trávíme příjemný čas

Pracovní - řešením úkolů pomáháme našim přátelům, přitom sami získáváme nové teoretické a praktické dovednosti a sdílíme zkušenosti a poznatky

Permakulturní - nejlépe si pamatujeme to, co zažijeme v teorii a praxi zároveň, co se naučíme slovy a vyzkoušíme vlastníma rukama, což je také princip permakulturního učení

Potkávání – jsme v kontaktu osobně, nejen přes počítač :-)

 

Pravidla

1. Tato setkání jsou svépomocnou podporou určenou členům a příznivcům spolku Permakultura (CS). Podmínkou je, aby organizátor 5P absolvoval alespoň nějaký permakulturní kurz, nebo byl členem našeho spolku. V případě, že neznáte osobně nikoho z naší rady, uveďte prosím kontakt na některého člena našeho spolku, který vás může doporučit. Návrhy na konání 5P adresujte naší radě na rada@permakulturacs.cz. Pokud budou vyhovovat našim kritériím, zařadíme je do kalendáře a zpropagujeme mezi našimi členy.

2. Setkání 5P není určeno lidem, kteří se do realizace na své zahradě nezapojují sami svou prací a chtějí zahradu na klíč. Nejde o komerční aktivitu, naopak o vzájemnou výpomoc v rámci našeho společenství.

3. Organizátory 5P jste vy sami a jste odpovědní za průběh a místo setkání. V pozvánce uvedete bližší údaje o 5P – přesné místo a jak se na něj dostat, čas konání (většinou víkend nebo jen sobota), stravování, ubytování, co si vzít s sebou, na jaké úkoly se připravit. Setkání mohou být společenská, školící nebo pracovní, podle hlavní náplně. Je na vás, zda budete chtít, aby účastníci přispěli něčím víc než jen prací a svou přítomností (například jídlem, malým poplatkem za občerstvení apod.).

4. Vždy se jedná o aplikaci permakultury a jejích postupů a principů, ať už je náplní akce sdílení zážitků, poznatků a zkušeností, nebo praktická aplikace dovedností vlastních i cizích a realizace vašich plánů, nebo plánů vašich přátel. Nikdy by neměl chybět prvek analýzy daného řešení a diskuse o tom, jak na ně nejvhodněji aplikovat permakulturní principy a postupy.

 

Pro názornost...

Příkladem úspěšného setkání 5P byla loňská jednodenní akce na ukázkovém permakulturním projektu Kopřiva & Kopřiva v Uhříněvsi u Prahy (viz mapa permakulturních projektů na tomto webu), kde jsme si projekt nejprve prohlédli, pak jsme vytvořili model pozemku z vykopaného jílu a hledali jsme ideální umístění pro jezírko, a konečně jsme začali s montáží skleníku, ale nakonec jsme pro něj našli lepší umístění :-) Následovalo veganské občerstvení.

Jiné možnosti

- Stavba jezírka, bylinkové spirály, plotu, letní kuchyně…

- Posezení u ohně, promítnutí fotek z cest po dalekých krajích, výměna výpěstků ze zahrádky, ochutnávka vlastnoručně připravených jídel

- Pomoc při vytvoření permakulturního designu pozemku

- Školení – učí nás lektor ovládající nějakou dovednost

Přejeme všem, kdo se aktivně zapojí a budou se tímto způsobem potkávat s permakulturními přáteli, hodně úspěchů a milých úsměvů nad společným dílem!

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás