Z letní konvergence Permakultury CS, Eva Hauserová

V prvních červencových dnech jsme se sešli ve Vodnářské zahradě manželů Suchánkových na Valašsku.

Vodnářská zahrada je jedním z našich historicky prvních ukázkových projektů (viz Síť a mapa permakulturních projektů na tomto webu). Letos hostila naši letní konvergenci, na které se sešel asi tucet členů i nečlenů našeho spolku. Krásné prostředí Valašska, zajímavé prezentace Aleny Kopřivy Chadové, bylinkáře Petra Háby z Vizovic, Ivany Mertové a dalších, grilování, koupání v přehradě a na závěr i malá pracovní porada. K tomu výborné jídlo z kuchyně Aleny Suchánkové, exkurze po pozemku s Milanem Suchánkem, názorná demonstrace řady zajímavých postupů a prvků (nové jezírko zadržující vodu z okapu, pěstování na balících slámy, různé typy zvýšených záhonů, kráterová zahrada...), velkorysé plány na využití lesnaté části pozemku, včetně budoucích hudebních festivalů a setkávání umělců..  

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás