Mimořádné valné shromáždění, Eva Hauserová

Důležitá zpráva pro naše členy!

Rada organizace Permakultura (CS) zve všechny své řádné členy na mimořádné valné shromáždění.

Termín: pátek 18. listopadu od 16 do 20 hodin.

Místo konání: Praha 10, Toulcův dvůr, Velká přednášková místnost.

Ve stejném prostoru bude v následujících dnech - 19. - 20. 11. - probíhat konference Permakulturní dům a v neděli odpoledne ještě setkání Sítě ukázkových projektů ČR se slavnostním vyhlašováním nových projektů a prezentacemi.

Důvod svolání mimořádného VS: ještě letos je třeba podat novou žádost o zapsání stanov do soudního rejstříku v Brně. Nové stanovy musí nejprve odsouhlasit mimořádné valné shromáždění. V dubnu 2016 jsme neuspěli se žádostí o zápis stanov odsouhlasených valným shromážděním, které se konalo v únoru 2016.

Prosíme, zapište si pátek 18. 11. do diářů a snažte se dorazit na místo, protože ke schválení nových stanov potřebujeme nejméně 2/3 osobně přítomných členů. Delegovat hlasy podle ještě stále platných starých stanov nelze, proto naléhavě potřebujeme, abyste přišli. Stanovy obdržíte měsíc předem, ale co se týče jejich znění, bude třeba se držet doporučení právníka, protože náš pokus o zapsání nových stanov z dubna 2016 zkrachoval právě na tom - konkrétně šlo o to, co máme napsáno jako hlavní a vedlejší činnost.

Termín řádného VS 18. února 2017 zůstává nezměněný, protože mimořádné VS se bude zřejmě zabývat hlavně stanovami a jiná agenda se příliš nestihne.

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás