Exkurze do Arche Noah v Rakousku, Eva Hauserová

V sobotu 17. září 2016 se zhruba patnáctičlenná skupinka Čechů a Slováků vypravila na exkurzi do ukázkové zahrady Arche Noah. 

Všechno zařídila Katka Horáčková, která v Arche Noah několikrát dlouhodobě pobývala a pracovala tu. Poskytla nám několikahodinový výklad a ukázala desítky rostlin, některé opravdu nevídané, o jejichž existenci jsem neměla tušení. Názorně jsme tu viděli, jak se uchovávají staré a místní odrůdy a kolik toho mohou dokázat nadšení a cílevědomí lidé! Spoustu informací o této iniciativě najdete přímo na jejich webu www.arche-noah.at a vypravit se tam na návštěvu může snadno kdokoli - vesnice Schiltern leží v Dolním Rakousku nedaleko od našich hranic.

Prohlédněte si našich pár snímků, abyste viděli aspoň zlomek toho, co vás na místě očekává!

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás