Víkendový kurz permakultury na Vysočině, Eva Hauserová

Ve dnech 7. - 9. října jsme uspořádali úvodní kurz permakultury, spojený s praktickým designováním pozemku.

Kurz jsme "sestersky" půl na půl lektorovaly já a zkušená zahradnická odbornice Jana Kotoučková. Výuka se konala v Krásněvsi u Žďáru nad Sázavou, kam nás pozval jeden z našich kurzistů, Filip Doskočil, abychom mu navrhli pozemek. Formát kurzu se ukázal jako šťastný - nejprve intenzivní "nalejvárna" základů permakultury, etiky, principů, postojů, a pak jsme hned rovnýma nohama skočili do výkladu a praktických aplikací toho, jak využívat zónování, pracovata se sektory, inspirovat se přírodními vzory a tak dále. Následoval rozhovor s Klientem, exkurze na Filipův pozemek, pozorování okolní přírody, a pak už jsme se posadili k pastelkám, čtvrtkám, pravítkům  a kružítkům... a pod rukama kurzistů vznikaly návrhy, které přinášely originální řešení. Nevím, co Filip využije ze škály našich pestrých nápadů od chovu lam a pštrosů po pěstování maku nebo vytvoření výukového centra alternativního včelaření, ale rozhodně jsme se zábavnou a interaktivní formou vzdělali a vyškolili všichni, a já také. Děkuji všem šesti kurzistům, byli jste príma!     

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás