První setkání Sítě permakulturních projektů ČR

Naše Síť permakulturních projektů existuje už od roku 2013, ale tento projekt jsme ještě nikdy nepředstavili veřejnosti na nějaké akci, ani jsme nezorganizovali setkání realizátorů projektů. To jsme letos změnili a povedlo se!

Zástupce permakulturních projektů z naší sítě jsme svolali na nedělní odpoledne 20. listopadu. Chtěli jsme také oslavit ukončení letošního kola a předat diplomy nováčkům. Bylo to velmi příjemné, i když dorazili jen zástupci čtyř projektů a mnoho dalších se omluvilo (řádí chřipky a nachlazení). Mohli jsme tedy shlédnout prezentace dvou nových projektů – Horního Mlýna ve Křtinách u Brna a zahrady na kopci Adély Hrubé, a dvou projektů staršího data – farmy Uchované semínko ve Mšeckých Žehrovicích a projektu Kopřiva & Kopřiva v Praze-Uhříněvsi. Každý z nich je zaměřený jinak, od rodinných projektů propojených s komunitními aktivitami v obci až po produkční soběstačnou farmu hospodařící tradičními způsoby v kombinaci s permakulturou, a všechny jsou velmi inspirující! Na závěr jsme rozkrájeli a snědli dort ozdobený marcipánovou mapou ČR s čokoládovými perličkami na místech projektů.

Je fakt, že už jsme byli trochu unavení po nabité konferenci Permakulturní dům, která končila v neděli v poledne. Určitě by bylo lepší mít na setkání Sítě permakulturních projektů k dispozici celý den, nebo i víkend, a uspořádat je spíš v létě přímo na některém projektu.

Víte o nějakém projektu, který by podle vašeho názoru do sítě patřil, nebo takový máte sami? Podívejte se blíž na podmínky certifikace na tomto webu a napište nám na projekty@permakulturacs.cz!

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás