Setkání na téma „Transition“

O události

Přednášky, besedy, workshopy, jarmark nápadů... hlavním tématem bude „Transition Movement“, aneb posuny ve společnosti směrem k udržitelnosti, soběstačnosti, komunitám... a různé iniciativy v Čechách i okolních zemích, které o to usilují.

Z lektorů potvrdili účast: Juraj Marček (Transition Martin Slovensko), Denisa Tomášková (Psychologie Transition, Transition Boskovice), Alena Malíková (Komunitou podporované zemědělství - KPZ), Jaroslav Svoboda (Rodové statky), Martina Petrů a Steve Hart (směřování světového hnutí Transition), Katka Horáčková (zkušenosti z Evropy), Miroslav Kundrata (zkušenosti z Hostětína), Hela Vlašínová (poradna přírodních zahrádek).

„Transition“ je světové hnutí usilující o větší soběstačnost, obnovu vazeb v komunitách, životní styl šetrný k přírodě.

Máte zájem představit své aktivity a projekty, přispět svými výpěstky a výrobky? Jste srdečně vítáni! Kontaktujte organizátory na pk@permakulturacs.cz

Vstupné dobrovolné.

Program

sobota

 • 9,00 – 9,15 / Úvodní slovo - Eva Hauserová
 • 9,15 – 10,45 / Transition Martin Slovensko - Juraj Marček
 • 11,00 – 12,00 / Psychologie transition, Transition Boskovice – Denisa Tomášková
 • 12,00 – 14,00 / přestávka na oběd
 • 14,00 – 15,00 / Quo vadis, permakulturo a hnutí transition? - Globální pohled, panelová diskuse, Martina Petrů, Steve Hart a další
 • 15,00 – 16,30 / Rodové statky – Jaroslav Svoboda
 • 16,30 – 17,00 / přestávka
 • 17,00 – 19,00 / Panelová diskuze

neděle

 • 9,00 – 10,00 / Komunitou podporované zemědělství – Alena Malíková
 • 10,00 – 11,00 / Evropské zkušenosti – Katka Horáčková
 • 11,00 – 12,00 / Hostětín – Miroslav Kundrata
 • 12,00 – 14,00 / přestávka na oběd
 • 14,00 – 16,00 / Volná diskuze, setkání členů Permakultury (CS) a jejich přátel, mikulášská nadílka...

V pátek a v sobotu večer promítání dokumentárních filmů, prezentací aktivit z různých míst Čech a Moravy - fotky, povídání

V oba dny konání konference bude souběžně probíhat Infostánek Heleny Vlašínové, Katky Horáčkové a dalších odborníků, výměnná burza semínek a domácích dobrot a prezentace spřízněných iniciativ formou informačních materiálů.

 

 

Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
2.10.21 - 3.10.21 Permakulturní zahrada a osivo na Vlčí Hoře Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora u Krásné Lípy kurz
13.11.21 - 14.11.21 Konference 2021 - na téma Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás