Valné shromáždění Permakultury (CS)

O události

Každoroční valné shromáždění neziskové organizace Permakultura (CS).

Předběžný program:

9 – 10 h: Přijímání nových členů, placení členských příspěvků, „kolečko“ - všichni se představí navzájem

10 – 10,30 h: Přehled činnosti a hospodaření za rok 2014 – výroční zpráva (Grant MŽP, nový web, síť ukázkových projektů, publikační činnost...)

10,30 – 11,30 h: Nové stanovy a vnitřní řád, který je bude doplňovat

11,30 – 13 h: Projekty a plány členů a pracovních skupin: Alena Kopřiva Chadová – typografické, grafické a ediční návrhy, Jana Kotoučková, Martin Navrátil – sociální podnikání a permakultura, Mezinárodní kurzy Tomase Remiarze 2015, Martina Fialová – koordinace Sítě ukázkových PK projektů, Eva Hauserová – chystané kurzy a setkání v Praze na Toulcově dvoře, Alena Suchánková – koncepce Akademie permakultury.

13 – 13,30 h: pauza na oběd

13,30 – 14 h: volba nové rady a předsedy

14 – 15 h: Nová řešení v managementu PK(CS). Ivo Vavrik – koncepce cloudového úložiště/kanceláře, koncepce koordinace jednotlivých center a pracovních skupin, koncepce distribuce a lokálních komisionářů – Mirka Vavriková.

15 – 16: Závěr a plány do budoucna, konvergence 2015, téma „děti v permakultuře“ (spolupráce s Martinou Petrů)

Po valném shromáždění bude od 17 do 22 h následovat program pro veřejnost Pražský permakulturní potlach - prezentace ukázkových i jiných projektů, výměnná předjarní burza semínek, prodej našich tiskovin, volná diskuse zájemců o permakulturu atd. Srdečně vás zveme!

Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
18.9.21 Den otevřených vrátek na permakulturních projektech 2021 Permakultura (CS) po celé ČR setkání
2.10.21 - 3.10.21 Permakulturní zahrada a osivo na Vlčí Hoře Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora u Krásné Lípy kurz
13.11.21 - 14.11.21 Konference 2021 - na téma Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás