Třídenní úvod do permakultury s designem permakulturní zahrady

O události

Během třídenního intenzivního kurzu si probereme základy permakulturního designu, ekologie přírodních systémů, péče o vodu a půdu v přírodních a pk zahradách. Naučíme se, jak vysazovat a udržovat permakulturní zahradu a jedlý les (lesní zahradu). A konečně navrhneme přímo v terénu výsadby na pozemku Statku u zvířátek na podkladě skutečných požadavků klienta.


Pátek - začínáme v 10:00

 Představení, „kolečko“, orientace v místě

 Co je permakultura, PK etika 

 Jak to chodí v přírodě (základy ekologie) 

Permakulturní nástroje: Postoje, principy, jejich aplikace 

 Permakulturní nástroje: Sektory, zónování, mikroklimata - Jana

 Péče o půdu (kompost, rostlinné výluhy, mulčování kypření versus rytí...), management vody na pozemku (svejly, jezírka, dešťová a šedá voda)

Po večeři sdílení a promítání


Sobota - od 9:00

 Děti v permakultuře 

 Zvířata v permakultuře 

 Intenzivní pěstování – Zelenina, byliny, ovoce (polykultury, staré a místní odrůdy, zvýšené záhony, roubování ovocných stromů, podnože, pravokořennost…) 

Práce v terénu: Pozorování pozemku, mapování 

Rozhovor s klientem - kolektivně

 Design jedlého lesa (lesní zahrady) – vysvětlení, oč jde, jak na to, jak se inspirovat v přírodě 

Po večeři volnější večerní program, možnost individuálních konzultací


Neděle od 9:00

 Vlastní design pozemku

Nástroje

POZODUP (OBREDIMET) - pozorování, analýza, ověřování, vlastní design (nakreslení návrhu), úpravy, pozorování, jak to funguje… 

ZRUŠ tabulka (zvířata, rostliny, události, štruktúry – rovnou provedeme s klientkou)

„Divoký design“ - hra s dvojicemi prvků a předložkami 

Přírodní vzorce (optické – estetické, funkční, časové, vzorce procesů…) -

 Realizace designu 

2 – 3 skupinky či dvojice, postupně na svém designu (mapě) realizujeme kroky: 

Sektory (identifikujeme)

Hlavní prvky – stavby, cesty, vodní nádrže, velké stromy, hranice…

Zóny (přesouváme prvky designu, ověřujeme funkce)

Porovnáme s tabulkou ZRUŠ

Navrhneme konkrétní druhy rostlin, zvířat apod. (čerpáme z literatury)

Všechno krásně nakreslíme

 Prezentace designů a závěr

Pracovní skupinky prezentují a vysvětlí své designy, porovnáme je

14:30 - Závěrjak dál, permakulturní sítě ve světě a u nás, bioregionalita, sociální možnosti (LETS, komunitní zahrady, sociokracie...)


Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
18.9.21 Den otevřených vrátek na permakulturních projektech 2021 Permakultura (CS) po celé ČR setkání
2.10.21 - 3.10.21 Permakulturní zahrada a osivo na Vlčí Hoře Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora u Krásné Lípy kurz
13.11.21 - 14.11.21 Konference 2021 - na téma Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás