Jak navrátit krajině schopnost udržovat vodu

 • místo: Supíkovice, Jeseníky
 • termín: 21.11.2014 09:30 - 21.11.2014 14:00
 • lektoři: Pavel Šutý a Michal Kravčík (Silezika)
 • pořádá: sdružení Silezika a obec Supíkovice
 • typ: Seminář
 • kontakt: juraj.grno@silezika.org http://silezika.org/ +420.608725380

O události

Vážené dámy, vážení pánové,

obec Supíkovice ve spolupráci se sdružením Silezika dne 21.11.2014 v 9:30 v kulturním domě (na návsi) v Supíkovicích pořádá seminář na téma JAK NAVRÁTIT (JESENICKÉ) KRAJINĚ SCHOPNOST ZADRŽOVAT VODU. Budeme mluvit o účinných opatřeních proti lokálním záplavám z přívalových dešťů. Principy protipovodňové ochrany budou rovněž demonstrovány na konkrétní lokalitě v Supíkovicích. Přednášející Pavel Šutý a Michal Kravčík nás seznámí s vodozádržnými realizacemi ze Slovenska a s jejich efektem na postižené obce. Jejich výklad bude vycházet z dlouholeté zkušenosti s nápravou narušené krajiny a její schopnosti zadržet vodu, jakož i z realizace s více než 100 000 vodozádržných objektů. V druhé části semináře vysvětlíme principy a praktické náležitosti opatření v terénu. Bude možné konzultovat i problémové lokality ve vlastní obci.

Program

 • 9.30 - 11:30 / Michal Kravčík, Peter Šutý: Zkušenosti s realizacemi ze Slovenska
 • 11:30 - 12:00 / Diskuze
 • 12:00 - 12:30 / Přestávka
 • 12:30 - 12:45 / Úřad práce, kontaktní pracoviště Jeseník: Možnosti spolupráce Úřadu práce (rekvalifikace, příspěvek na mzdy)
 • 12:45 - 13:00 / Petr Stejskal: Možnosti financování opatření v rámci pozemkových úprav
 • 13:00 -13:30 / Vlastimil Karlík, Zdeněk Poštulka: Možnosti financování v rámci OPŽP, jednání s relevantními subjekty
 • 13:30 - 14:00 / Terénní exkurze v lokalitě - zpomalení přívalové vlny ze zpevněných ploch zemědělské farmy v Supíkovicích

Poznámka: v případě zájmu a potřeby můžete přijet i den předem (čtvrtek 20.11.). Závazné přihlášky zasílejte na juraj.grno@silezika.org, dotazy: 608 725 380

Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
2.10.21 - 3.10.21 Permakulturní zahrada a osivo na Vlčí Hoře Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora u Krásné Lípy kurz
13.11.21 - 14.11.21 Konference 2021 - na téma Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás