Spolupráce s mikroby na zahradě

O události

Zahradníci odjakživa věděli, že má-li být půda přirozeně úrodná, musí být plná organických látek a života. Ale co se v půdě přesně děje a jak funguje síť vztahů mezi mikroorganismy, drobnými půdními živočichy (edafonem) a rostlinami, to vědci zjišťují teprve v posledních desetiletích, a pěstitelé se postupně učí tyto vztahy cíleně využívat.

Seznamte se s nejnovějšími poznatky o potravních sítích v půdě a naučte se je využívat v praxi! 

V kurzu se naučíte různým metodám průzkumu půdy a půdního života, dále rozlišovat ekosystémy spíše „bakteriální“ a spíše „houbové“ povahy, správně s nimi pracovat a používat tradiční i nové nástroje jako kompost, kompostový čaj, různé druhy mulče a mykorhizní houby. 

Kurz vychází především z publikace Teaming with Microbes, The Organic Gardener's Guide to the Soil Food Web (Spolupráce s mikroby, průvodce ekozahradníka půdní potravní sítí) autorů Jeffa Lowenfelse a Wayne Lewise, ale také z vlastní praxe lektorky a z dalších pramenů.

Kurz je vhodný pro každého, kdo chce cíleně podporovat živou půdu ve své zahradě. Předchozí permakulturní vzdělání není nutné.


Osvojíte si znalosti základních pochodů v půdě, koloběhů jednotlivých živin, především dusíku, uhlíku a fosforu, zjistíte, čím se tyto koloběhy liší v zahradní půdě (převaha bakterií) a v lesní půdě (převaha hub) a jak s tím pracovat.

Proniknete podrobně do půdní potravní sítě, kde hrají důležitou roli destruenti – houby a bakterie, ale kde nesmějí chybět ani organismy, které na ně navazují v dalších stupních – prvoci, hlístice, členovci, žížaly a další. Pochopíte, jakým způsobem tuto síť narušují různé chemikálie včetně průmyslových hnojiv.

Naučíte se zkoumat přítomnost různých organismů v půdě pomocí pastí, Berlesova trychtýře a dalších metod.

Naučíte se cíleně zakládat komposty pro spíše „bakteriální“ a spíše „houbové“ ekosystémy, dále metodu rychlého kompostování, přípravu a aplikaci kompostových čajů, práci s mulčem a s mykorhizními houbami.

Stanete se amatérskými mikrobiology – alchymisty, schopnými spolupráce s přírodou daleko vědomějším, kvalifikovanějším způsobem, než dokud jste se spoléhali jen na intuici a metodu „pokus-omyl“. Proniknete do tajuplného světa drobných půdních živáčků, který jste možná zatím nevšímavě míjeli.

OSNOVA KURZU

17-19 h
Úvod – o permakultuře
Založení postupů, které potrvají až do neděle: Berlesův trychtýř, půdní past na drobné bezobratlé, rýžová past na houby, založení provzdušňovaného kompostového čaje.

SO
9-13 h
O půdě – složení, typy půdy, hodnoty pH a CEC (kapacita zadržování kationtů)
Zadržování živin v půdě, přístupnost živin pro rostliny, koloběhy N, C, P a dalších prvků
Život v půdě - PP prezentace
Seznámení s jednotlivými skupinami organismů a jejich rolemi (bakterie, archaea, houby, prvoci, hlístice, členovci, žížaly, plži...)

14-18 h
Praxe v terénu: metody zkoumání půdy a drobného života v zahradě
Klubovna: 
Nástroje amatérského mikrobiologa-zahradníka:
kompost, mulč, kompostový čaj, mykorhiza, další způsoby využití potravní sítě

NE
10-13 h
Jak plánovat pokusy na pozemku (seznámení s Příručkou permakulturního výzkumníka)
Individuální konzultace
Ukončení praktických pokusů, aplikace kompostového čaje

Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
2.10.21 - 3.10.21 Permakulturní zahrada a osivo na Vlčí Hoře Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora u Krásné Lípy kurz
12.11.21 - 12.11.21 setkání členů a příznivců PK CS, absolventů kurzu PDC Akademie permakultury Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10, Stáje I a II setkání
13.11.21 - 14.11.21 Konference 2021 - na téma Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás