Udržitelná mobilita

  • místo: Praha
  • termín: 04.02.2020 16:00
  • pořádá: STUŽ
  • typ: Seminář
  • kontakt: http://www.stuz.cz

O události

Klub techniků, Novotného lávka

Zveme Vás na diskusní seminář na téma
UDRŽITELNÁ MOBILITA
aneb Idea a realita udržitelnosti dopravy
v úterý 4. února od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1,
Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás srdečně zve na besedu s panelisty na aktuální téma “Česká republika a udržitelná mobilita”.
Jak se daří plnít cíle udržitelné mobility? A jsou vůbec reálné? Odborníci nabíd-nou pohledy filozofické i technické, teoreretické i ryze praktické. Extra pozornost bude věnována moblilitě ve městě, nastupující elektromobilitě, a také vztahu územního plánování k udržitelné mobilitě. V panelu nebude chybět ani skeptik, to abychom nebyli zapouzdřeni jen v jedné bublině. V diskusi mohou zaznít i další otázky související s uplatňováním konceptu udržitelné mobility.

V diskusním panelu vystoupí:
• RNDr. Jiří Bendl CSc , tajemník Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj
• Ing. Vít Sedmidubský, ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR
• Reprezentant odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí
• Ing. Jiří Pohl, Divize Mobility Siemens s.r.o.
• Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Ing. Jiří Jedlička/ Ivo Dostál , Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Mgr. David Bárta, redaktor City One, komise Smart City Brno
• Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR
• Jan Křížka, člen představenstva Asociace pro elektromobilitu ČR, z.s.
• Reprezentant Auto*Mat, z.s.
Moderuje:
Pavel Šremer, STUŽ
Vstup volný

Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
2.10.21 - 3.10.21 Permakulturní zahrada a osivo na Vlčí Hoře Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora u Krásné Lípy kurz
12.11.21 - 12.11.21 setkání členů a příznivců PK CS, absolventů kurzu PDC Akademie permakultury Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10, Stáje I a II setkání
13.11.21 - 14.11.21 Konference 2021 - na téma Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás