Konference Naše příroda

O události

Tématem letošní konference jsou louky, pastviny a trávníky. Lze sladit požadavky ochrany biodiverzity a zemědělské hospodaření? Jak uchovat cenné travnaté plochy, na nichž se dnes hospodařit nevyplatí? Jka pečovat o městské trávníky v časech klimatické změny? 

PROGRAM

Ekologická obnova travních porostů
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Obnova a management druhově bohatých luk přirozenou pastvou
velkých kopytníků: prvních 6 let praxe
Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Antiparazitika, chrobáci a zdraví pastvin
Mgr. Lucie Ambrožová a kol. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
35 let obnovy bělokarpatských luk zarostlých náletem dřevin
RNDr. Ivana Jongepierová (ZO ČSOP Bílé Karpaty)
Praktické zkušenosti s navrhováním travinobylinných porostů
Ing. Marie Straková, Ph.D. (Agrostis Trávníky, s.r.o.)
Význam vikvovitých rostlin pro biodiverzitu
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Platby podle druhové bohatosti luk a pastvin jako nový přístup
k agro-environmentálním dotacím
Mgr. Martin Střelec (Juniperia, z.s.)
Péče o trávníky v Jihlavě
Ing. Katarína Ruschková (Statutární město Jihlava, Odbor životního prostředí)
Zatravňování I. zóny v CHKO Moravský kras
Ing. Marie Kotyzová (AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras)
3x projekt LIFE – obnova pastvin nejen na jižní Moravě
Ing. Ivana Mariánková, Mgr. Roman Barták (ZO ČSOP Onyx)
Žahadloví blanokřídlí ve městě a jak je podpořit
Mgr. Michal Perlík (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Hospodařím v CHKO Beskydy
Tomáš Ondruch (Asociace soukromého zemědělství ČR)
Alpínské trávníky v Jeseníkách – stále více otázek než odpovědí
Mgr. Jindřich Chlapek, Mgr. Radek Štencl (AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky)
Termín a místo konání:
24. listopadu 2020, Clarion Congress Hotel Olomouc ( Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)
Registrace: do 17. 11. 2020 (nebo do naplnění kapacity) na www.konference-priroda.cz
Registrační poplatek: – registrace do 30. 9. 2020 – 500 Kč / 850 Kč*
– registrace od 1. 10. 2020 – 600 Kč / 950 Kč*
Pořadatel: Naše příroda, z. s., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Kontakty:
Organizace a registrace: Mgr. Kateřina Dostálová, dostalova@nasepriroda.cz, +420 775 855 572
Program a spolupráce: Mgr. Vendula Pávková, pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679
*Součástí ceny je předplatné
časopisu Naše příroda
pro rok 2021.
Uvedený program ještě není kompletní a bude dále upřesňován,
sledujte webové stránky konference.

Kalendář akcí

Akce pořádané permakulturou (CS)

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ
2.10.21 - 3.10.21 Permakulturní zahrada a osivo na Vlčí Hoře Katka Horáčková / Akademie permakultury, koordinátor Katka Horáčková Vlčihorská zahrada, Vlčí Hora u Krásné Lípy kurz
13.11.21 - 14.11.21 Konference 2021 - na téma Přiměřené technologie Permakultura (CS) Toulcův dvůr, Praha 10 setkání

Akce ostatních pořadatelů

Datum Název Lektor / pořadatel Místo Typ

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás