–ѕа°±б;ю€ ,ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€+  !"#$%&'()*ю€€€ю€€€-ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€  ю€€€"#$%&ю€€€(ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q [^с€^Normal 1$*$A$3B*OJQJCJmHsHKHPJnHtH^JaJ_H9RUт€сRInternetovэ odkaz B* phАmH€sH€>*nH€tH€_H€DюDNadpis §р§x$OJQJCJPJ^JaJ0B0 Tlo textu §§x$/"$Seznam^J@"2@Popisek §x§x $CJ6^JaJ],юB,RejstYнk $^J"D€€€€D<!D< !""P GРTimes New Roman5РSymbol3&РArialiРоLiberation SerifTimes New RomaniРLiberation SerifTimes New RomanOРWenQuanYi Micro Hei9РFreeSansS&РLiberation SansArial9$РFreeSansBН≈h…,C«ЄQCЗкцГРкц' 0 0Аю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0 pxДРђЄƒ– № и ф  йэAlena Such√°nkov√°3@АQ…^э@@“®Ъ$ w—@`sHМСz—ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃм•M рњ0D<Caolan80 2D"€€€€ €€Иттт GҐ&йb2& ўVK VODNЅXSK… ZAHRADY - PRAVЁ DOMЅCЌ VodnбYskou zahradu jsme zalo~ili pYed pti lety, kdy jsme se pYesthovali z velkйho msta do klidnйho ъdolн Valaaska. PermakultuYe jsme se vnovali od roku 1998 ve mst, po deseti letech nбm zahrada u Yadovйho domu byla malб, a tak jsme za ali hledat hektarovэ pozemek na vesnici. Povodn jsme plбnovali rodovou osadu, zalo~ili jsme ob anskй sdru~enн PermaNet a nkolik let hledali ideбlnн pozemek, kterэ by vyhovoval vaem. To se nбm ъpln nepodaYilo, a tak jsme v roce 2010 nakonec naali pozemek se starou chalupou pro sebe. Chtli jsme vytvoYit permakulturnн zahradu, zahradu novйho vku, kterб je zalo~enб na principech udr~itelnйho lidskйho sнdla. Jejнm zбkladem je permakulturnн design. Dom jsme zateplili, vymnili okna a oblo~ili dYevem Dostavli jsme komнny a poYнdili kamna na dYevo a separa nн ekozбchody. Jako druhэ zdroj topenн pou~нvбme plynovэ kotel, kterэ ohYнvб i teplou vodu. Dom jsme zaYнdili pYevб~n darovanэm nбbytkem. Od mнstnнho Yemeslnнka jsme si nechali udlat pбr krбsnэch kousko srubovйho nбbytku podle naaich designovэch nбvrho. Novй omнtky v dom jsou hlinnй, z jнlu vykopanйho z jezнrek. K domu jsme dostavli otevYenou verandu, aby bylo kde odklбdбt venkovnн oble enн a obutн, ale takй uklбdat dYevo, piliny na zбchod a odpady k recyklaci. Za domem jsme vykopali jezнrko, do kterйho zachytбvбme vodu ze stYechy. Slou~н k zбlivce i na koupбnн. Na betonovй ploae pYed vchodem do domu jsme ze stavebnн suti vytvoYili velkэ zбhon ve tvrau mandaly, jako zahrбdku pro kuchyH. Fungujн na nm roznб mikroklimata, na kterэch se dб pstovat vнc druho rostlin s rozdнlnэmi nбroky na teplo a vodu. Pstujeme na nm spoutu druho bylin, jedlэch kvtin, zeleniny a natн, ale takй je na nm mno~stvн rozli nэch druho plevelo a jinэch planэch rostlin, kterй rбdi pou~нvбme v kuchyni. Mikroklimatickэ zбhon mб tvar mandaly a je ukбzkou pstovбnн podle zбkono pYнrodnн sukcese. Roste tu levandule i mбta, pupalka, dobromysl, tymнбn a mateYнdouaka, libe ek, kozlнk, pa~itka, esnek, rozchodnнk, rukola, kozlн ek polnн ek, ale i pampeliaky, pta inec ~abinec, ervenб lebeda, brutnбk, msн ek a slйz maurskэ i mnoho dalaнch dobrot i podpornэch rostlin. Hned v prvnнm roce jsme za ali sбzet ovocnй stromy a keYe do starйho sadu jako zбklad lesnн zahrady, pokra ujeme s tнm dodnes a asi jeat dlouho pokra ovat budeme... Sou asnй s rekonstrukcн domu jsme zalo~ili nmckй kopy na pstovбnн zeleniny a vytvoYili dv jнlovб jezнrka. Jedno slou~н jako toHka pro vodnн ~ivo ichy, druhй na zбlivkovou vodu. PYi terйnnнch pracech na jezнrku jsme z vykopanй zeminy vytvarovali krбterovou zahradu, ve kterй zatнm budujeme podu. Do sva~itй бsti zahrady jsme navrhli a vybudovali svejly pro vsakovбnн vody, ty jsme osбzeli ovocnэmi keYi. Kosenнm se v sadu jsme za ali redukovat invazivnн porost bralice, kterou jsme kvoli vysokйmu obsahu dusнku ulo~ili do kompostu. Do kompostu dбvбme takй bioodpad ze separa nнho zбchodu, kuchyn a zahrady. Kosit jsme za ali i na druhйm sousedнcнm pozemku, kterэ jsme pYikoupili. Byl po sesuvu pody dlouhб lйta neudr~ovanэ, a tak na nm vznikla opravdovб divo ina, kterб je sou бstн ka~dйho permakulturnнho pozemku. Sad ve kterйm rostly jablon, pбr poloplanэch hruanн a neplodнcн avestky jsme dosadili pestrou paletou ovocnэch dYevin. Do chladnйho podnebн se nбm osvd ily miapule, aronie, odolnй odrody avestek, rybнzu a angreatu, josta a du~noplodб ro~e a velkpolodй lнsky. Pomalu z nich za нnбme sklнzet ъrodu a jak se rozrostajн, postupn kбcнme neplodнcн a pYнlia naruaenй ovocnй dYeviny. DYevo z nich pou~нvбme na topenн, zahradnн struktury a vtve atpkujeme. Mбme tu takй ernэ bez, aнpek, hloh, bYнzy, vrby , ale zkusili jsme dosadit i rakytnнky, dYнny, kdoulon a na chrбnnб mнsta i oYeaбky, jedlй kaatany a mнstnн odolnй broskvon. Po bagrovбnн mнstnнho potoka se nбm na zahrad za ali geometrickou Yadou mno~it plzбci, a tak jsme si poYнdili indickй b~ce, kteYн se jimi ~ivн. Odchovali jsme i kб ata, tak~e dnes u~ mбme malэ houf ka en. Po rekontrukci domu jsme ze spodnнho patra vytvoYili vэukovэ prostor pro permakulturnн kurzy a za ali se samofinacovбnнm neziskovй organizace. Krom kurzo permakulturnнho designu s Yadou praktickэch lekcн u нme i praktickй kurzy permazahradnнch dovednostн a kurzy fundraisingu. Na kurzech pracujeme s malэmi skupinami studento. Na designйrskэch kurzech se nau н Yadu praktickэch dovednostн a ve skupin navrhnou design pozemku, na kterйm se kurz poYбdб. Spolupracujeme i s Yadou doborovolnнko. Poskytujeme takй zahradnн poradenstvн a pro klienty navrhujeme permakulturnн design jejich usedlostн a farem. Na druhйm pozemku zatнm pozorujeme divo inu. V nejbli~aнch letech tam plбnujeme vybudovбnн amfiteбtru pro kulturnн akce a experimentбlnнho domku z lokбlnнch pYнrodnнch materiбlo. Na poto ku mezi pozemky se chystбme vytvoYit kaskбdu jezнrek pro koupбnн, zбlivku, chov ryb a zvнYecн hospodбYstvн. Krom hezkйho pYнrodnнho prostYedн se nбm podaYilo najнt i fungujнcн mнstnн komunitu, do kterй jsme se rбdi zapojili. Valaasko je pYevб~n kulturnнm prostYedнm evangelнko, a tak nenн divu ~e zde je tradi nн komunita kolem evangelickйho sboru. Posobн tu hasi i, sokolovй, zahrбdkбYi, motorkбYi a radioamatйYi. PYнjemnэm spole enstvнm je takй zvelebovacн spolek, jeho~ jsme leny a kterэ udr~uje lidovй tradice a kulturu. Pro pYбtele poYбdбme bylinkovй ajovny, zahradnн slavnosti a komunitnн moatovбnн. Ve vesnici a okolн ile fungujн sousedskй vэmny a dary. Velmi aktivnн je u nбs i obecnн samosprбva, kterб poYбdб celou Yadu spole enskэch akcн, konб se tu poue, mбme obecnн akolu, obecnн poatu i obecnн hospodu s kulturnнm sбlem. V rбmci spoluprбce obcн a Mнstnн ak nн skupiny jsme si vyzkouaeli poYбdбnн obecnнch Yemeslnэch a farmбYskй trho, kterй ted poYбdб sousedнcн obec, majн ъspch a stбvб se z nich pomalu novб tradice. Podнleli jsme takй se na tvorb strategie komunitou vedenйho mнstnнho rozvoje pro Mнstnн ak nн skupinu a taнme se na projekty, kterй plбnujeme spole n s mнstnнmi alternativci. Naaнm zбmrem je rozaнYit lenskou zбkladnu PermaNetu hlavn o lidi z Moravy a rozaнYit vэuku permakultury o u itelskй kurzy, kurzy pokro ilйho designu a pobytovй akce s vэukou praktickй permakultury, vhodnй pro rodiny nebo malй skupiny pYбtel. Letos v dubnu u nбs za нnб kurz permakulturnнho designu se tYemi bloky samostudia, zakon enэ tэdennнm designйrskэm setkбnнm. Aktivnн jsme ale i ve mstech V Brn, Praze a Ostrav poYбdбme Џvodnн kurzy permakultury. Pro ty kdo nechtjн nebo nemohou cestovat k nбm, poYбdбme v Praze na podzim kurz permakulturnнho designu. Bude za нnat v zбYн ve Vile Flora na Vinohradech. HLА Д r v ј ƒ Ю"txNR –‘j !!Ц$ш%ь%Ъ'Ю'V,Z,™.Ѓ.11l4p4^7b7J:N:><B<D<ыыццццццццццццццццццццццццццццццццццццнцццццCJPJ^JaJCJaJCJaJ,JLВ Д t v ¬ ƒ † "vxPR “‘l!!эыщчхуспнлйзегбяЁџў„’”—ѕ!Ш$ъ%ь%Ь'Ю'X,Z,ђ.Ѓ.11n4p4`7d7L:N:@<B<D<эыщчхуспнлйзегбяЁџў„0∞В. ∞∆A!∞n"∞n#Рn$Рn2P1Рh0p3P(20\йэйэRoot Entry€€€€€€€€ јF@ CompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€€€€€KSummaryInformation(€€€€!HWordDocument€€€€€€€€€€€€2DDocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€'t€€€€€€€€€€€€ю€€€