Naša budúcnosť je lokálna

Helena Norberg-Hodge

Inspirativní proud preferující lokální potravinový systém, který zahrnuje dílčí kroky - finance, vzdělávání, obnovitelné zdroje energie a mnoho jiných ...

Globalizace nemá žádnou budoucnost. Politická stabilita je minulostí; chaos způsobený klimatickými změnami se znásobuje; chronická úzkost dosahuje nedozírných rozměrů; extrémizmus a fundamentalizmus se staly běžnou součástí naší společnosti.

Ale přes to vše, my stále lpíme na těchto troskách. Politici všech odstínů nás stále drží v zajetí světového trhu. Je absolutně nemyslitelné, aby jsem se dovolávali "volného trhu", který tvoří samotné jádro globalizace.

Namísto toho ho musíme nahradit něčím novým.

BUDOUCNOST JE LOKÁLNÍ. Dobrou zprávou je, že se to již děje. Bez povšimnutí hlavních médií se po celém světě objevují místní hnutí lokálnosti. Na všech kontinentech se lidé spojují, aby tak získali zpět kontrolu nad svým hospodářstvím a znovu oživili vzájemné propojení, spojili roztříštěné komunity a obnovili zničené životní prostředí.

Kniha znovu propojuje vlákna a spřádá novou sít, která na první místo klade důraz na změnu zákonů, což umožní ekonomice založené na štěstí, aby se mohla šířit.

 

Helena Norberg-Hodge je průkopnicí světového hnutí za lokálnost a nositelka "Alternativní Nobelovy ceny", ceny "Goi Peace Prize" a Ceny Arthura Morgana. Je autorkou inspirativní knihy Dávné budoucnosti a producentkou dokumentu Ekonomika štěstí.

Jazyk knihy: slovenský

Formát: 165 x 230 mm

Počet stran: 164

 

Vydala: Alter Nativa o.z., Brdárka

300 Kč

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás