Kompostovacie toalety svojpomocne

Attila Ertsey

Publikace přináší teoretickou přípravu, popisy staveb a plány na stavbu svépomocně postavitelných toalet.

Dnes tradiční vodu splachované WC, které jsou považované za symbol civilizace, jsou hlavní příčnou ničení pitné vody. Navíc se díky nim znemožňuje využití přirozeného kompostovacího procesu, když se zde smíchávají tuhé a tekuté části zbytku naší látkové výměny. Naproti tomu tzv. "ekotoalety" jsou založené na oddělení tuhé a tekuté části tohoto "odpadu".

Kompostovací toalety přinášejí úsporu pitné vody a tedy i peněz; zisk kvalitního kompostu, použitelného v zahradě a možnost svépomocné výstavby systému. V dnešní době je možné zakoupit různé modely kompostovacích toalet vícero značek a funkcí.

Tato publikace se zaměřuje jen na tzv. "šetrnou technologii" - kategorii podomácku zhotovitelných toalet produkujících kompost. Příliš přetechnizované, plnoautomatické toalety, kromě peněž, připraví uživatele také o pochopení širších přírodních souvislostí. Autoři této publikace věří a v takové řešení, které si člověk vybírá ne z nouze, ale z dobré vůle. Nespoléhají se na obrovské centrální, čím dál tím víc dražší a složitější čističky, kterých chyba není v tom, že jsou nákladné, ale že zbavují jejich uživatele pocitu osobní zodpovědnosti.

Podstatnou otázkou zůstává nadále: "Co bude s odpadní vodou? Kde je konec potrubí?

 

Jazyk knihy: slovenština

Formát: 210 x 148,5 mm, Vazba: brožovaná 

Počet stránek: 100

Vydal: Alter Nativa o.z., Brdárka

220 Kč

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás