Klíčová dírka č. 38 - 2/2013

Permakultura (CS)

Časopis Klíčová dírka č. 38 (2/2013) na téma: Komunitní zahrady a dobrovolnictví.


Z obsahu:

Komunitné záhrady – komunitné plánovanie priestoru. Patricia Černáková

Kouzlo komunitních zahrad. Eva Hauserová

Normální nebo přirozené? Lenka Hřibová

Komunitní zahrada z hlediska přirozených potřeb dětí. Vojta Veselý

WWOOF v Čechách. Radka Jarušková

Camphill České Kopisty. Vojtěch Klusák, Jaroslav Lenhart

Domečky pro motýly a ptáčky z bedýnek od pomerančů. Jan Papáček

Superzdravé placky. Petr Hába

„Zázračné“ indické léčivky na našich zahrádkách. Petr Hába

Kalendář a zajímavosti.

50 Kč

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás