Ukázková přírodní zahrada ZŠ a MŠ v Boleradicích

Kontaktní údaje

O projektu

Základní škola a Mateřská škola v Boleradicich se ve svém programu zaměřuje na udržitelný rozvoj a získala titul Ekoškola. Menší vesnická malotřídní škola slouží nejen k výuce, ale má i bohatý program volnočasových aktivit. Na škole funguje řada zájmových kroužků, mj. včelařský. Škola je otevřená veřejnosti. 

Sami o sobě: “Děti vedeme od malička k udržování tradic, k lásce k přírodě a ochraně životního prostředí.

V roce 2000 jsme se začali zajímat o myšlenku permakulturního stylu, zjistili jsme, že lze skloubit různé druhy záhonů, vyrobit krásné jezírko ze staré pneumatiky, z použitých cihel udělat cestičky, a tím šetřit náklady a životní prostředí. Začali jsme postupně proměňovat klasickou školní zahradu na školní zahradu přírodní.

V roce 2011 školní zahrada získala plaketu Ukázková přírodní zahrada. Užívají si ji nejen školáci, ale také děti z mateřské školy. Je poměrně malá, přiléhající k budově školy. Její zatravněná část slouží pro hry a odpočinek. Zeleninářskou část tvoří záhony, o které se starají skupinky dětí. V hodinách pracovních činností si žáci tvoří osevní plány podle svých představ, pěstují zeleninu ve smíšené kultuře. Kolem plotu jsou stromky a keře drobného ovoce. Altánky stíní popínavé rostliny a mezi květnatým svahem a bylinkovými záhony je hmatový chodníček. Ve spodní klidové části je jezírko se spoustou obojživelníků a stínomilná vegetace.

Žáci vyrobili různé typy hotýlků pro hmyzáčky i ptačích budek. V učebně pod širým nebem se děti učí raději než vevnitř. Na školní zahradě mohou pozorovat různá rostlinná společenstva a prakticky sledovat přírodní děje. Zároveň je zahrada učebnou i pro rodiče a seniory, kterým pravidelně nabízíme vzdělávací akce.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás