Na Svobodném bydle

Kontaktní údaje

O projektu

Z louky, za velké kreativity Matky Země a našeho přispění vzniká oáza, ve které můžeme žít svobodně a v harmonii sami se sebou a s přírodou.

Pozemek se nachází pod Šibeničním vrchem (666 m.n.m.) nad Třeští v 640 m.n.m. Řadu let zde bývala louka s krásným výhledem, na kterou se oblibou chodili nejen místní pejskaři koukat na Třešť 'z nadhledu'. Téměř až k pozemku vede z města (1,5 km) křížová cesta. Celý vrch má zvláštní silnou atmosféru. Místo nám učarovalo a po dlouhém namlouvání s původními majiteli se stalo naším novým domovem (od r. 2011).

Pozemek je orientován na západ a krom severu je otevřen ze všech stran. V okolí jsou sekané louky, remízky, solitérní stromy a keře, také pár domečků obývaných sousedy a zahrádkářská kolonie. Pozemek je větrný. Jedním z prvních počinů byla výsadba živých plotů a větrolamů. Dále jsme pozemek oplotili a pokračujeme v sázení jedlého lesa, smíšeného lesa a živých plotů.

Na pozemku jsme postavili malý dřevěný domeček z obnovitelných materiálů (25 m2), ve kterém žijeme a který máme v ostrovním režimu s vlastní malou fotovoltaickou elektrárnou a vrtem. Záchod máme externí - kompostovací pilinovou kadibudku. U domečku jsme postavili malý sklípek. V nejprudší části pozemku (jedlého lesa) jsme vybudovali dva svejly, na kterých vysazujeme jedlé keře a byliny. Pěstujeme zeleninu a bylinky pro vlastní potřebu, experimentujeme i s různými netradičními druhy (v 640 m n.m.). Abychom si užili teplomilnějších druhů zeleniny, pořídili jsme skleník. Na jižní straně pozemku postupně zúrodňujeme půdu a louku přetváříme na políčka pro extenzivní pěstování zeleniny a obilí. Další prvky budujeme či jsou v plánu (přírodní koupací jezero aj.).

Máme dva pejsky, hlídače. Chováme slepice, jež obývají slepičí traktor. Dále máme slimáky, a na ty indické běžce. Chováme včely, jež obývají různé druhy úlů, klátů či medných krav. Pozorujeme jejich přirozených vývoj a učíme se z něj. Pozemek je pro nás neustálou inspirací a studnicí poznávání, pozorování, učení se zapomenutého či nepředaného.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás