Duhová zahrada Lovčice

Kontaktní údaje

  • adresa: Lovčice 121, Lovčice u Kyjova, okr. Hodonín
  • kontaktní osoba: Dana Křivánková a Jan Marťák
  • telefon: +420.737274242
  • e-mail: dana.krivankova@lipka.cz
  • typ: projekt s permakulturními prvky
  • gps: 49.0641108N, 17.0569169E (odkaz na mapy.cz)

O projektu

Zahrada prvorepublikového selského domu má mnoho realizovaných a ukázkově fungujících permakulturních prvků.

Pozemek uprostřed vsi obklopuje typický prvorepublikový selský dům, který před 15 lety prodělal rekonstrukci a přeměnu na obytný dům dle tehdejších představ a úrovně informací investora. Nynější majitelé jej koupili před 5 lety a velice zvolna jej přetváří směrem k trvalé udržitelnosti.

Zahrada již krásně žije svým samostatným a vyváženým životem navzdory zřídkavým návštěvám zahradníka (nebo možná právě proto). „Hned, když jsme se nastěhovali, provedli jsme podsadbu stávajícího přestárlého sadu novými stromky starých odrůd a ve svahu udělali svejly.“ Dvůr je přetvořen v okrasnou zahradu plnou jedlých plodů i květů včetně jezírka. Má své stinné i slunné partie, takže využití mikroklimat je téměř učebnicové. V podmáčené části pozemku je vysazen produkční vrbník, který je v místě zpracováván na košíkářské výrobky, ale i na další využití v zahradě. Po obvodu pozemku jsou živé ploty, které slouží nejenom jako větrolamy, ale také k obživě majitelů, nejrůznějších živočichů a zejména jako pastva pro včely.

Během workshopu na hliněné zídky zde vznikal záhon tvaru klíčové dírky kombinovaný se sluneční pastí a jeho funkčnost se již plně osvědčila. Využitím svažitého terénu vznikají vyvýšené záhony nejrůznějších tvarů a typů použitého materiálu, kde vše roste ve smíšených kulturách. Pokus s polykulturou se také osvědčil, i když kořenovou zeleninu ve velké míře sklidili hryzci dříve než my. Vše, co zde vyroste, je zpracováváno, velký úspěch má například šťovíková marmeláda, mišpuláda nebo "dirndlovka" - marmeláda z dřínků.

 

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás