Farma Blahoňov

Kontaktní údaje

O projektu

 Vznikající projekt Komunitou podporovaného zemědělství, přírodní stavitelství

 Farma Blahoňov leží 25 km severozápadně od Brna na pokraji malé vesničky se stejným názvem.Byla založena v roce 2013 na principu KPZ, tedy komunitně podporovaného zemědělství. V současné době je pozemek o rozloze cca 20 000 m2 rozdělen na dvě části, část po levé straně příjezdové cesty s mírným náklonem v zadní části k severu je v současnosti používána k produkci zeleniny, a to v rozsahu potřeb zhruba šesti rodin, způsoby pěstování používají tepelně zvýhodněné pozice vyvýšených záhonů a kop včetně používání mulče (z místních zdrojů). To má i ten důvod, že pozemek má pouze podpovrchový zdroj vody, a to vrtanou studnu, tedy je nutné rozumně hospodařit s vodou.Ve snížené části pozemku je však vytvořena nádrž, která by díky jílovému podloží měla jímat jak dešťovou vodu, tak být rezervoárem vody vyčerpané z vrtu.

Pravá část pozemku má poněkud výhodnější polohu - tvoří údolí, respektive kotel orientovaný jižním směrem, tedy maximálně využívá sluneční energii. Zdrojem vody je opět vrt a to o hloubce cca 35 m s relativně velkou vydatností. Pro shromažďování vody včetně deštové je ve spodní části pozemku vytvořen rezervoár opět s jílovým podložím.V současnosti je v horní, severní části budována slaměno hliněná obytná budova s předpokládanou zelenou střechou a s pevnými základy.

Na spodní části pozemku je v současnosti provedena výsadba užitných ovocných keřů ve značné pestrosti (kiwi, vinná réva, aronie, mišpule,muchovník atd.), v malé míře zde probíhají i pokusy se zeleninou a neobvyklými, avšak perspektivními plodinami typu jamu (Dioscorea batatas). Vysazeny jsou i stromy, jak staré odrůdy jabloní, hrušní a třešní, tak i perspektivní plodiny, jako např. jedlé kaštany. Je tu založen větrolam z rychle rostoucích topolů, které by měly sloužit i jako palivový zdroj.

Na hraniční části pozemku je vysázen živý plot z vinné révy, maliníků, muchovníků apod. Předpokládá se však mnohem pestřejší výsadba, chov domácích zvířat a založení včelstev, a také zapojení dalších osob do komunity, protože plocha dovoluje zajistit obživu až tří rodin.

 

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás