Jagava Permafarma

Kontaktní údaje

O projektu

Smělý projekt s permakulturními prvky o rozloze 40 ha využívá geomantie k propojení krajinných prvků a životem i prací na farmě

Statek s přilehlými pozemky pořídil majitel Tomáš Franěk v roce 2011. Při vytváření konceptu rozsáhlého projektu si přizval na pomoc tým permakulturních designérů a odborníka na geomantii. Vznikla tak vize soběstačného, pestrého a trvale udržitelného způsobu hospodaření a bytí.

Na farmě se tvoří celostní koncept hospodaření, který je založen na vztahu se Zemí, Lidmi a Vizí  dělat to, co má smysl.
Tomáš Franěk: "Shodou vibrací jsou to také etické principy permakultury Pečuj o Zemi, Pečuj o lidi, Najdi rovnováhu a spravedlivě rozděluj, se kterými jsme v hlubokém souladu.
Tvoříme zdravou a úrodnou půdu a s tím také i zdravou okolní krajinu.

Ke své práci si bereme vzory z permakultury, skutečného ekologického hospodaření, biodynamického zemědělství a agrolesnictví. Věříme, že práce s půdou nebo přírodními systémy má tu moc změnit myšlení, povahu a srdce člověka a nalézt jeho hlubokou podstatu v propojení se všemi bytostmi. K takovému typu hospodaření neoddělitelně patří práce s přírodními materiály,  a proto rozvíjíme truhlářské a kovářské řemeslo. Pěstujeme zeleninu a ovoce v organické kvalitě a z ní pak děláme farmářské bedýnky, sirupy a marmelády a pro naše hosty z ní i vaříme.

To vše by bylo neúplné, kdyby chyběla radost z poznání a vzdělávání. Proto provozujeme kreativní centrum jako prostor pro setkávání, sdílení a učení se v souladu s vesmírnými zákony. 

Věříme, že svým hospodařením ovlivňujeme pozitivním způsobem krajinu a lidi, kteří v ní žijí. Věřím, že to, co vytváříme ať je to jídlo, výrobky ze dřeva nebo prostor pro setkávání nám umožní se zapojit do posvátného koloběhu života a hojnosti."

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás