Uhřický mlýn

Kontaktní údaje

O projektu

Permakulturně řešený projekt zachovalého mlýna s přilehlými pozemky a rybníkem bude rájem pro malé výletníky

Majitelé si starý mlýn s pětihektarovým pozemkem pořídili původně pro sebe. Protože se ale s atraktivní historickou usedlostí stali oblíbenými “hlídači” dětí svých mnohých přátel, rozhodli se vyjít nastálé situaci vstříc.

 

Pětihektarový pozemek je přehledně a prakticky členěný do několika částí.

První část je nejblíže obytnému stavení (starému mlýnu) a zahrnuje krecht ve dvoře, sklep za domem, polykulturně osázené vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu, ovocné keře a herní prvky pro děti.

Druhá část byla dříve loukou na sever od obytného stavení, na kterou po celý den míří jižní slunce. Dnes ji lemuje výsadba zhruba 1 000 keřů a stromů v několika řadách tak, aby se vytvořil živý plot jako úkryt pro zvířata a také aby odclonil silnici. Na tento okruh navazují ovocné stromy, pod kterými se, na zhruba čtvrt hektaru, volně pohybují husy, slepice a kachny. Ve spodní části, kterou obývají indičtí běžci, je vybudována klimatická (kráterová) bylinková zahrada se svejlem a jezírkem, kam je svedena dešťová voda z nedalekých příbytků pro zvířata. Tráva se zde seká dvakrát ročně etapově, což je příznivé pro hmyz. Na této louce mají svůj příbytek i hadi, především slepýši.

Třetí část tvoří hektarový pozemek se systémem pěti jezírek, vyvýšenými záhony a výsadbou keřů a stromů pro živý plot. Toto území je koncipováno jako budoucí stezka pro děti, na které se naučí poznávat, co a jak v přírodě funguje, budou moci ochutnávat a později zde vznikne i slaměný dům jako útočiště pro návštěvníky stezky.

Čtvrtá část je čtvrthektarový smíšený les – pozůstatek po předchozích majitelích, na který právě navazuje bezkontaktní zóna, přírodní mokřad.

Pátá část je rybník a jeho nejbližší okolí, prostor pod rybníkem dnes obývají kanadská pastevní prasata Minesota. Hráz rybníka je oseta jako motýlí louka sečena po etapách. Postupně zde vznikne i kořenová čistička.

Poslední částí, která však na svoji realizaci čeká, je louka na jih od obytného stavení. Zde vznikne například skleník jako součást obytného prostoru, další jezírka pro záchyt dešťové vody, záhony a budou se zde postupně vysazovat pravokořenné stromy.

 

(text: Pavlína Hajnová a Alena Kopřiva Chadová)

P.S. Webové stránky ještě nejsou v provozu.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás