Inspirováno přírodou

Kontaktní údaje

O projektu

Permakulturně řešený rodový historický statek z 18. století s domem s rákosovou střechou

Majitelé pořídili statek s pozemky v roce 2007. Přilehlé pole porostlé kopřivami přetvořili na fungující permakulturní zahradu. Soustředí se na vytvoření jedlého lesa, vyvýšených záhonů s intenzivním pěstováním zeleniny. Zahrada je doplněná pro potěchu oka i květinami. Na pozemku je vytvořeno jílové přírodní jezírko, které si oblíbily divoké kachny. Vybudované terasy zajišťují rovnoměrnější rozložení vláhy v suchém i deštivém období. Zahradu během pár let osídlilo nespočet drobných živočichů. Skleník zajišťuje přísun zeleniny i během zimního období. Pokusy s bezorebným pěstováním obilí vypadají nadějně a bude zajímavé sledovat jejich další vývoj, zkušenosti.

Ve všem je znát velký důraz na zachování ducha místa, použití přírodních materiálů a soběstačnost. Dům se majitelé postupně snaží citlivě rekonstruovat s použitím přírodních materiálů a vrátit mu částečně historickou podobu. Cement je používán minimálně, lokace domu na svahu umožnila rekonstrukci typu „co seshora nateče, to zespoda odteče“. Důraz je kladen na práci s vodou, veškeré odpady zůstávají k recyklaci na pozemku. Cílem do budoucna je i částečná energetická samostatnost. Většinu prací si majitelé provádějí sami.

Svůj projekt majitelé nazvali Inspirace, neboť příroda pro ně byla hlavním zdrojem inspirace a současně doufají, že jednotlivé prvky ale i celek jako takový bude inspirovat i ostatní k citlivějšímu přístupu k přírodě.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás