Ekozámeček Stroupeček

Kontaktní údaje

O projektu

Ekozámeček Stroupeček

Projekt je v počátcích a jeho zakladatelé mají velké plány s perspektivou vybudování soběstačné alternativní komunity, která by zde hospodařila permakulturně.

 

Území projektu se oficiálně nazývá Chráněné území nadregionální biocentrum Stroupeč (Památné stromy Stroupeček). Leží asi 3 – 4 km severozápadně od města Žatce na samotě mezi obcemi Stroupeč a Přívlaky. O zámeckém sídle Stroupeček nacházíme první zmínku v souvislosti s obcí Stroupeč v roce 1291. Rozlehlá budova zámečku je dnes značně zdevastovaná, část je úplně rozbořená, v části donedávna byla ubytovna pro chmelařské dělníky.

V současné době se podařilo kompletní obnovení střechy a dále se provádí rozsáhlé opravy, aby byla budova opět obývatelná. Přibyly další hospodářské budovy, které tu před časem stávaly a nyní byly od základu obnoveny, okolní pastviny a pozemky byly vyčištěny od náletových dřevin a používají se pro pastvu dobytka (dvě krávy).

V blízkosti zámečku je malé jezírko s rybami, převážně kapry a amury.

Hned na svahu nad zámečkem leží park s památnými duby, které už léta slouží jako cíl turistiky a odpočinku. Stáří těchto stromů se odhaluje cca na 500 let, lokalita přímo vybízí k meditacím a spirituálnímu vyladění. Nově zde byl zřízen půdorys labyrintu jako místo k meditaci.

Projekt má i pěstební zahradu na pozemku bývalého zahradnictví, kde rostou jahody, brambory, kukuřice a další plodiny, zkoušejí se polykultury, zčásti přičiněním zájemců, kteří sem dojíždějí jen občas (Ivana Mertová z Kadaně).

Součástí projektu jsou i chovy drůbeže – slepic a kachen včetně indických běžců.

Snahou je tu časem vybudovat komunitu žijící alternativním způsobem, pokud možno soběstačně bez peněz. Potenciál tohoto místa je neomezený. Čeká tu obrovské množství práce pro mnoho lidí a možných plánů, které by tu bylo lze zrealizovat, je bezpočet. Záleží na tom, kdo sem přijde a přidá se k Mirkovi a Ondřejovi.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Informace pro zájemce , Dotazník

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás